ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 GORPEN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth

Short Title: Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1878-1986

Level of description: Fonds

Extent: 0.067 metrau ciwbig (15 cyfrol ac 1 ffolder)

Name of creator(s): Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd y capel yn 1880. Yr oedd dau gapel, Nasareth a'r Pant, ym Mhenrhyndeudraeth eisoes ond oherwydd twf yn y boblogaeth, yn enwedig yng ngwaelod y pentref, rhwng 1870 a 1880 gwelwyd yr angen am drydydd capel. Penderfynwyd adeiladu'r capel newydd ar dir Adwy-ddu a roddwyd gan Mrs A. L. L. Williams, Castelldeudraeth, gweddw David Williams, AS, am brydles o 999 mlynedd. Gosodwyd y garreg sylfaen gan A. Osmond Williams, Castelldeudraeth. Cafwyd lle i eistedd pum cant, ynghyd ag ystafell ddosbarth a festri.
Mae'r capel yn rhan o Ddosbarth Ffestiniog yn Henaduriaeth Meirionnydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, gan gynnwys llyfr cyfrifon y Gymdeithas Ariannol, 1878-1907, llyfrau cyfrifon, 1878-1986, a llyfr y trysorydd, 1888-1952. Ceir llyfr cofnodion eglwysig, 1909-1986, a llyfr cofnodion pwyllgor yr adeiladau, 1929-1951, ymhlith y cofnodion gweinyddol, ynghyd â chofrestr yr Ysgol Sul, 1885-1886, a phapurau'n ymwneud â threfnu Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 12-15 Mehefin 1978, yn y capel.
Records of Gorffwysfa Chapel, Penrhyndeudraeth, including account book of the Financial Association, 1878-1907, account books, 1878-1986, and the treasurer's book, 1888-1952. Amongst the administrative papers, are a chapel minute book, 1909-1986, and a minute book of the building committee, 1929-1951, together with a Sunday School register, 1885-1886, and papers relating to the organisation of the Presbyterian Church in Wales General Cymanfa, 12-15 Mehefin 1978, in the chapel.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddwy gyfres: cofnodion ariannol a chofnodion gweinyddol ac yn ddwy ffeil: Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Penrhyndeudraeth 1978 a chofrestr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd ffeil /1 gan Mr Alun Williams, Dolgellau, ym mis Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd. Adneuwyd y gweddill gan y Parch. Adrian P. Williams, Blaenau Ffestiniog, ym mis Ionawr 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir y deunydd canlynol yn LlGC: llyfr cofnodion Ysgol Sul y Capel ('Llyfr Cyfrif a Llafur'), 1887-1888 (CMA EZI/188); hanes Mari Jones yn cerdded i'r Bala gan Lizzie Rowlands, wedi'i ysgrifennu ar gyfer plant Capel Gorffwysfa, 1904 (CMA 26601); cerdyn aelodaeth Ysgol Sul Robert R. Lloyd, 10 Ebrill 1882 (CMA 9530); traethawd ar ddysgeidiaeth y bregeth ar y Mynydd, Cyfarfod Llenyddol yng Nghapel Gorffwysfa, 16 Tachwedd 1907 (Papurau Bob Owen, Croesor, 17/1/1); a lluniau yng nghasgliad Mortimer (PG 4432), ynghyd â chynlluniau (PG 4455). Mae adroddiadau blynyddol y Capel, 1967-1968, ar gael yn LlGC. Cedwir deunydd yn ymwneud â chymdeithasau yn Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, cyfrol III (Dolgellau, 1928) ac Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, cyfrol II (Dolgellau, 1891).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002 ac Ebrill 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Penrhyndeudraeth
Capel Gorffwysfa (Penrhyndeudraeth, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Penrhyndeudraeth

Personal names

Corporate names
Capel Gorffwysfa (Penrhyndeudraeth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details