ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Bethel, Talsarnau, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BETTAL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Talsarnau

Short Title: Capel Bethel, Talsarnau, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1837-1865

Level of description: Fonds

Extent: 1 gyfrol

Name of creator(s): Capel Bethel, Talsarnau

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd yr achos ym Methel, Talsarnau, ym mhlwyf Llanfihangel-y-traethau, Sir Feirionnydd, yn 1797. Yr oedd tair cangen i'r eglwys - Yr Ynys a godwyd yn 1868, Bryntecwyn yn 1902 a Peniel yn 1903. Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1812 a'r ail yn 1865. Ychwanegwyd galeri yn 1887.
Bu Bethel yn rhan o Ddosbarth y Dyffryn yn Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd tan y caewyd y capel yn [1980], a chysegrwyd Yr Ynys fel eglwys yn dilyn hyn. Datgorfforwyd Capel Yr Ynys yn 1986. Erys Capel Bryntecwyn, Llandecwyn, ar agor.

CONTENT

Scope and content/abstract: Adysgrifau, 1807-1865, o gofrestri genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.
Transcripts, 1807-1865, of Bethel Chapel, Talsarnau registers of births and christenings.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: English, Welsh

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn un ffeil: cofrestr genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Dolgellau, ym mis Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr bedyddiadau'r capel, 1808-1837, yn yr Archifdy Gwladol, PRO: RG4/3851 (iii) a 3848 (iii) (copi microffilm yn LlGC); yn CMA EZ1/262/1 ceir 'Casgliad y Plant at y Weinidogaeth', 1892-1912, a 'Cronfa Arian Benthyg Di-lôg', 1948-1962, yn CMA EZ1/262/3; ceir papurau amrywiol yn CMA III/EZ1/263/5, gan gynnwys trefn gwasanaeth datgysegriad Bethel, Talsarnau, a chysegriad Yr Ynys fel eglwys, [21 Chwefror 1980]; tystysgrifau trosglwyddo aelodaeth, 1979-1986; a gohebiaeth, 1985-1986. Ceir cofrestr casgliad y Weinidogaeth, 1865-1874, yn Llawysgrif LlGC 19280B. Mae adroddiadau blynyddol y Capel, 1903-1968 (gyda bylchau), ar gael yn LlGC a, 1945-1967, yn CMA III/EZ2/243. Ceir archifau hefyd yn Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata CAPELI yn LlGC; Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol III (Dolgellau, 1928); a CMA III/EZ1/263/5.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Bethel (Church : Talsarnau, Wales) | Archives
Calvinistic Methodists | Wales | Talsarnau (Gwynedd)
Religious institutions | Wales | Talsarnau (Gwynedd)

Personal names

Corporate names
Bethel (Church : Talsarnau, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details