ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Walter Rees, (Birkenhead), papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WAREJO

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Walter Rees Jones (Birkenhead)

Short Title: Jones, Walter Rees, (Birkenhead), papurau (papers)

Creation date(s): 1883-2001

Level of description: Fonds

Extent: 0.045 metrau ciwbig (5 bocs)

Name of creator(s):

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Walter Rees Jones (1922-2001), Claughton, Birkenhead, yn un o arweinwyr amlycaf Cymdeithas Gymraeg Birkenhead. Yng nghapel Salem, Laird Street roedd yn flaenor, yn drysorydd ac yn ysgrifennydd y cyhoeddiadau. Roedd yn unigolyn rhyfeddol o amryddawn: llenor talentog, eisteddfodwr brwd, actor a chynhyrchydd, darllenydd eang ei ddiddordebau. Treuliodd ei oes yn Birkenhead.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion amrywiol a gasglwyd ynghyd gan Walter Rees Jones (ynghyd ag ambell eitem a etifeddodd oddi wrth ei dad Rees Jones) yn ymdrin â bywyd Cymraeg Birkenhead. Ceir yn eu plith cofnodion eglwysi anghydffurfiol, 1883-1997; papurau'n ymwneud ag eisteddfodau, 1918-1969; cofnodion Cymdeithas Cymry Birkenhead, 1968-2001; a thorion papur newydd a theipysgrifau o'r wasg, 1947-1960, a theyrngedau a thaflenni angladdol, 1953-2001.
The fonds include miscellaneous records assembled by Walter Rees Jones (together with stray items which he inherited from his father Rees Jones), relating to the Welsh life of Birkenhead. They include the records of nonconformist chapels, 1883-1997; papers concerning eisteddfodau, 1918-1969; the records of the Birkehhead Welsh Society, 1968-2001; and press cuttings and typescripts from the press, 1947-1960; and tributes and funeral service sheets, 1953-2001.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bedwar grŵp: cofnodion anghydffurfiol; cofnodion eisteddfodau; cofnodion Cymdeithas Cymry Birkenhead; a deunydd printiedig gan gynnwys colofnau o'r wasg a thaflenni angladdol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau at y casgliad yn annhebygol.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Mair Rees Jones, Birkenhead, gweddw Walter Rees Jones, Ebrill 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir rhifynnau o'r Ddolen a dderbyniwyd gyda'r papurau hyn yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: [1950]-2001

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r disgrifiad: Y Ddolen , 12 Mai 2001, 10-11.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, Walter Rees, | Archives

Personal names
Jones , Walter Rees

Corporate names

Places
Birkenhead (England)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details