ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Nazareth, Penrhyndeudraeth, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 NAZPEN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Penrhyndeudraeth

Short Title: Eglwys Nazareth, Penrhyndeudraeth, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1936-1959

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (2 gyfrol)

Name of creator(s): Eglwys Nazareth, Penrhyndeudraeth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cychwynnodd yr achos ym Mhenrhyndeudraeth yn 1770 ac adeiladwyd capel yno yn 1777. Dyma'r ail gapel a adeiladwyd yn Sir Feirionnydd. Saif yr hen gapel gwreiddiol o fewn tafliad carreg i Nazareth. Defnyddiwyd yr hen gapel hyd 1815, pryd adeiladwyd capel newydd o'r enw Bethel mewn lle newydd. Gelwid yr ail gapel yn 'gapel canol' gan yr ardalwyr.
Cynyddodd y gynulleidfa yn dilyn y diwygiad dirwestol a bu'n rhaid adeiladu capel helaethach eto, lle mae'r capel presennol. Agorwyd ef ar 8 Mehefin 1839. Oherwydd bod dirwestaeth mor gryf, galwyd y capel yn Nazareth, oherwydd bwriadau'r holl drigolion fod yn Nasareaid, sef yn llwyrymwrthodwyr. Roedd hwn yn gapel mawr gyda lle i dri chant i eistedd. Rhoddwyd galeri ynddo yn 1860 ac fe'i hadnewyddwyd yn 1880. Yn 1900 codwyd ysgoldy ar gyfer plant yr Ysgol Sul. Mae'r Eglwys yn perthyn i Ddosbarth Gogledd Meirionnydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Nazareth, Penrhyndeudraeth, sef cofrestri priodas, 1936-1959.
Records of Nazareth Chapel, Penrhyndeudraeth, comprising marriage registers, 1936-1959.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LLGC yn ddwy ffeil: cofrestri priodas, 1936-1945, a 1946-1959.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Cil-y-coed, Ffordd y Bermo, Dolgellau, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir yn LlGC gyfrifon y capel, 1866-1925 (CMA 1/15085-15086); cofnodion yr Ysgol Sul, 1868-1872 (NLW MSS 16311-16312C) a llyfryn yn ymwneud â'r gylchwyl lenyddol (CMA III/JZ/5). Ceir lluniau yn Mortimer PG 4137 a PG 4138, a John Thomas N15 a M51-52; a chynlluniau yn Mortimer PG 3929. Ceir hanes yr achos ym mhapurau Bob Owen Croesor, 25/45, 26/12. Mae adroddiadau blynyddol y Capel, 1909, 1934 a 1971, hefyd yn LLGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol II, (Dolgellau, 1891); Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol III, (Dolgellau, 1928).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Penrhyndeudraeth
Capel Nazareth (Penrhyndeudraeth, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Penrhyndeudraeth
Temperance and religion | Wales | Penrhyndeudraeth

Personal names

Corporate names
Capel Nasareth (Penrhyndeudraeth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details