ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Penmaen, Dolgellau, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 PENDOL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Penmaen, Dolgellau

Short Title: Eglwys Penmaen, Dolgellau, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1953-1967

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 gyfrol)

Name of creator(s): Eglwys Penmaen, Dolgellau

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd capel Salem, Dolgellau yn 1808. Yn 1877 sefydlwyd dwy eglwys allan ohoni, sef Bethel a'r Eglwys Saesneg a adeiladwyd yn y dref. Yna cychwynnwyd ysgol arall gan aelodau Salem yn Nhynygraig, tua thair milltir o'r dref. Symudwyd yr achos i bentref Penmaen a chodwyd ysgoldy yno ar dir a gafwyd gan Mrs Jones, Penmaenisaf.
Adeiladwyd capel Penmaen yn 1870 ar fin y ffordd fawr rhwng Llyn Penmaen ac Arthog. Unwyd Penmaen yn achos gydag eglwys Salem, ac yn 1899 fe'i corfforwyd hi'n eglwys. Roedd Eglwys Penmaen yn Nosbarth Dolgellau, Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.
Am un cyfnod yr oedd y tair eglwys - Bethel, Penmaen a Salem yn un ofalaeth dan ofal un gweinidog, a'r eglwys Saesneg ar ei phen ei hun. Ond erbyn tua 1928 yr oedd y pedair eglwys wedi eu rhannu'n ddwy ofalaeth fugeiliol, sef Salem a'r Penmaen; Bethel a'r capel Saesneg. Caewyd y capel yn 1967.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Penmaen, Dolgellau sef Llyfr y Trysorydd, 1953-1967.
Records of Penmaen Chapel, Dolgellau, comprising the Treasurer's Book, 1953-1967.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LLGC yn un ffeil: Llyfr y Trysorydd, 1954-1967.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Cil-y-coed, Ffordd y Bermo, Dolgellau, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol (gweler o dan Salem, Dolgellau), 1911-1966, gyda blychau, yn LLGC. Ceir hefyd adroddiadau blynyddol, 1911-1927, yn Archifdy Dolgellau.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol I, (Dolgellau, 1889); Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol III, (Dolgellau, 1928); Y Swyddiadur, Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymru / Official Handbook, The Presbyterian Church of Wales , (Caernarfon, 1967 a 1968).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LSCH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Dolgellau
Capel Penmaen (Dolgellau, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Dolgellau

Personal names

Corporate names
Capel Penmaen (Dolgellau, Wales)
Capel Salem (Dolgellau, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details