ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Maentwrog Isaf, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MAENIS

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Maentwrog Isaf

Short Title: Eglwys Maentwrog Isaf, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1872-1976

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (8 cyfrol, 1 ffolder)

Name of creator(s): Eglwys Maentwrog Isaf

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yn 1872 cafwyd tir ym Maentwrog gan Mr Oakley, Tanybwlch, ac fe adeiladwyd capel arno a fedrai ddal cant ac wythdeg o bobl. Codwyd y capel ar godiad tir ar y ffordd o bentref Maentwrog i gyfeiriad Ffestiniog. Dechreuwyd addoli yno yn 1873, ac yn 1875 rhannwyd y teithiau fel bod Capel y Babell gyda Maentwrog Uchaf, a Llennyrch gyda Maentwrog Isaf.
Erbyn 1891 roedd capeli Maentwrog Isaf, Llennyrch a Maentwrog Uchaf gyda'i gilydd, ond caewyd eglwys Llennyrch yn 1895. Roedd capel Maentwrog Isaf yn Nosbarth Ffestiniog, Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd. Gelwid y capel ar lafar gwlad yn 'gapel newydd' er bod capeli eraill yn yr ardal wedi eu hadeiladu'n fwy diweddar. Caewyd y capel yn 1977.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Maentwrog Isaf, 1872-1976, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1925-1964, gan gynnwys gwybodaeth am gyfraniadau ariannol, enwau aelodau a phregethwyr.
Records of Maentwrog Isaf Chapel, 1872-1976, and Sunday School records, 1925-1964, which include information relating to monetary donations, and the names of members and ministers.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LLGC yn ddau grŵp: cofnodion y capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Cil-y-coed, Ffordd y Bermo, Dolgellau, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir deunydd yn ymwneud â Chapel Maentwrog Isaf yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol II, (Dolgellau, 1891); Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol III, (Dolgellau, 1928); Y Blwyddiadur , 1976 a 1977, cyfrolau LXXIX-LXXX, (Caernarfon, 1976 a 1977).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Maentwrog
Capel Maentwrog Isaf (Maentwrog, Wales) | Accounting
Capel Maentwrog Isaf (Maentwrog, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Maentwrog

Personal names

Corporate names
Capel Maentwrog Isaf (Maentwrog, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details