ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel y Garth, Porthmadog, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 GARDOG

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel y Garth, Porthmadog

Short Title: Capel y Garth, Porthmadog, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1838, 1925-[1999]

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Capel y Garth, Porthmadog

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Agorwyd capel cyntaf y Garth, Moriah, yn 1845. Cyn hyn nid oedd yna gapel Methodistaidd ym Mhorthmadog, ac felly mynychai Methodistiaid y dre yr eglwys Fethodistaidd yn Nhremadog. Tua 1840 sefydlwyd eglwys Sabothol ym Mhorthmadog. I ddechrau y man cyfarfod oedd mewn gweithdy ar y Grisiau Mawr ym Mhencei. Yna symudodd i fod mewn ystafell mewn tŷ ar y ffordd i Benclogwyn. Adnabuwyd hwn fel yr Ysgoldy Bach. Gyda thwf y dre aeth Capel Tremadog yn rhy fach a gwelwyd yr angen i adeiladu capel ym Mhorthmadog. O ganlyniad, adeiladwyd Capel Moriah yn y Garth. Tybir bod tri capel arall wedi tyfu allan o'r Garth, gan nad oedd y capel yn ddigon mawr i'r holl aelodau. Yn 1856 agorwyd capel Morfa Bychan; yn ail, yn rhannol yn sgïl diwygiad 1859, cafwyd capel y Tabernacl, a agorodd yn 1862; ac yn drydydd daeth capel y Borth (capel Borth y Gest a agorwyd yn 1874). Fodd bynnag, ymhen amser cafwyd bod capel y Garth yn parhau i fod yn rhy fach, er gwaethaf gwaith i'w helaethu, a phasiwyd i adeiladu capel newydd yn 1893. Prynwyd darn o dir yn Bank Place yn 1895 ac agorwyd y capel newydd yn 1898.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau Casgliad y Weinidogaeth, 1944-1996; llyfrau cyfrifon amrywiol, 1972-1996; cofnodion gweinyddol, megis cytundebau, gohebiaeth, llungopi o gofrestr bedyddiadau ac ystadegau, [1965]-1992; llyfrau Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1925-1996; llyfrau cyfrifon yr Ysgol Sul, 1950-1996; a phapurau amrywiol megis llyfr tonau a dyddiaduron, 1838, 1978-[1999].
Ministry Collection Book, 1944-1996; miscellaneous account books, 1972-1996; administration books such as agreements, correspondence, photocopy of baptismal register and statistics, [1965]-1992; Sunday School Secretary books, 1925-1996; Sunday School account books, 1950-1996; and miscellaneous books such as tune books and diaries, 1838, 1978-[1999].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol

System of arrangement: Trefnwyd yn bum cyfres: Llyfrau Casgliadau y Weinidogaeth, cyfrifon cyfraniadau amrywiol, cofnodion gweinyddol, llyfrau Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, a llyfrau cyfrifon yr Ysgol Sul; ac yn ddwy ffeil: llyfr tonau William Owen a dyddiaduron y Suliau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae copïau drafft a chopïau ychwanegol o Adroddiadau Blynyddol y Capel wedi eu dinistrio.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr John Rees Jones, Porthmadog, Mai 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1905-1995 (gyda bylchau), yn LlGC. Ceir hefyd llyfr cyfrifon, 1856-1861, yn LlGC, CMA EZ1/239/1, cyfrol yn cofnodi benthyg llyfrau, 1915-1944, yn CMA EZ1/109/1, ynghyd ag eitemau eraill yn CMA 58 ac yn CMA K2/50.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Griffiths.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Y Ganrif Gyntaf, 1845-1945 Braslun o Hanes yr Eglwys, " Y Garth" Porthmadog (Lerpwl, 1945).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau ACCR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Porthmadog
Eglwys y Garth (Porthmadog, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Porthmadog

Personal names

Corporate names
Eglwys y Garth (Porthmadog, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details