ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys y Tabernacl, Porthmadog, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TABPOR

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Porthmadog

Short Title: Eglwys y Tabernacl, Porthmadog, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1860-1985

Level of description: Fonds

Extent: 0.056 metrau ciwbig (10 cyfrol, 3 bwndel, 2 ffolder)

Name of creator(s): Eglwys y Tabernacl, Porthmadog

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Erbyn 1859 yr oedd galw am gapel mwy o faint na'r Garth oherwydd y twf mewn poblogaeth a masnach ym Mhorthmadog. Ystyriwyd ehangu'r Garth ond penderfynwyd yn hytrach i godi capel newydd mewn rhan arall o'r dref. Yn Ionawr 1860 prynwyd darn o dir o Ystad Tremadog am brydles o 99 mlynedd ac agorwyd Capel y Tabernacl yn Ionawr 1862. Dewisodd 140 o aelodau'r Garth i symud i'r addoldy newydd. Nid oedd galeri i'r capel i ddechrau ond codwyd un yn 1866 a newidiwyd safle'r pulpud ac adrefnwyd yr eisteddleoedd. Yn 1881 codwyd ysgoldy y tu cefn i'r capel i ddal 300. Roedd yna lyfrgell eang er mwyn rhoi cyfle i'r werin bobl ehangu eu gorwelion. Yn 1889 codwyd Tŷ Capel. Newidiwyd tu blaen y capel yn 1924 a chafwyd organ newydd.
Dymchwelwyd Capel y Tabernacl, Porthmadog, yn 2000 a chodwyd capel newydd ar y safle, ond cadwyd yr ysgoldy a'r festrïoedd. Ym mis Mehefin 2001 agorwyd Eglwys y Porth. Roedd y capel yn rhan o Ddosbarth Tremadog yn Henaduriaeth Llŷn ac Eifionydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel y Tabernacl, Porthmadog, yn cynnwys cofnodion ariannol, cofnodion gweithgareddau diwylliannol a chofnodion gweinyddol. Ceir llyfr cyfrifon, 1860-1917, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1927-1937, llyfrau derbyniadau a thaliadau, 1968-1985, rhaglenni ac anerchiadau Cymdeithas Lenyddol y Tabernacl, 1884-[1923], llyfrau cofnodion cyfarfodydd y blaenoriaid, 1891-1935, llyfr cofnodion Pwyllgor y Chwiorydd, 1963-1977, a hanes yr Eglwys, 1862-1891, yn eu plith.
Records of the Tabernacl Chapel, Porthmadog, comprising financial records, and records of cultural activities and administrative matters. Included are an account book, 1860-1917, Ministry collection books, 1927-1937, payment and receipt books, 1968-1985, Tabernacl Literary Society programmes and talks, 1884-[1923], minute books of the deacons' meetings, 1891-1935, minute book of the Sisterhood Committee, 1963-1977, and the history of the chapel, 1862-1891.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd y cyfan o'r archif yn LLGC yn dair cyfres: cofnodion ariannol, papurau gweithgareddau diwylliannol a chofnodion gweinyddol; ac yn un ffeil: Hanes Eglwys y Tabernacl.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr John Rees Jones, Porthmadog, Mai 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestri bedydd y capel, 1879-1925, yn LlGC, CMA EZ1/238/1-2; cedwir ffotograffau o dripiau Ysgol Sul yn LlGC, Casgliadau Arbennig. Yn CMA E134/1 ceir llyfr cofnodion, 1877-1881, cyfarfodydd athrawon yr Ysgol Sul a chofnodion erail yr Ysgol Sul yn CMA EZ1/238/98-112. Yn CMA EZ1/165/1 ceir catalog o gynnwys llyfrgell y capel ac yn CMA EZ1/165/4 ceir papurau, 1922-1923, yn ymwneud ag atgyweirio'r Mans a'r Tŷ Capel. Mae adroddiadau blynyddol y Capel, 1894-1986 (gyda bylchau) ar gael yn LlGC ac ar gyfer 1965, 1982-1983 yn CMA EZ2. Ceir gweithredoedd, 1860, yn Adran y Llawysgrifau, Llyfrgell Prifysgol Cymru Bangor. Gweler hefyd disgrifiadau lefel ffeil.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Williams, Trefor, Canmlwyddiant Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yn y Tabernacl, Porthmadog, 1862-1962 ; Yr Wylan , papur bro, Hydref 2000 a Mai 2002 ac CMA: Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Porthmadog.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Porthmadog
Eglwys y Tabernacl (Porthmadog, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Porthmadog

Personal names

Corporate names
Eglwys y Tabernacl (Porthmadog, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details