ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, Porthmadog, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MORBYCH

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, Porthmadog

Short Title: Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, Porthmadog, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1880-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Capel Nazareth, Morfa Bychan

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Agorwyd Capel Nasareth, Morfa Bychan, Porthmadog ym mhlwyf Ynyscynhaearn, yn y flwyddyn 1856. Ailadeiladwyd y Capel ym 1888.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau yn ymwneud ag Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, gan gynnwys llyfrau'r Trysorydd, 1942-1997; llyfrau'r Eisteddleoedd, 1880-1972; hanes y Capel; llyfr casgliad chwarterol y Gronfa Ganolog, 1931-1957; a llyfr casgliad y Weinidogaeth, 1906. Ceir hefyd cofysgrifau'r Ysgol Sul yn cynnwys llyfrau cyfrifon unffurf, 1902-1977; llyfrau cyfrifon, 1908-1970; llyfr cofnodion, 1932-1960; a llythyrau aelodaeth, 1900-1906.
Records of Nasareth Church, Morfa Bychan, including Treasurerâ€TMs books, 1942-1997; pew books, 1880-1972; Church history; quarterly collection book of the Central Fund, 1931-1957; and Ministry Collection book, 1906. Also included are Sunday School records comprising uniform account books, 1902-1977; account books, 1908-1970; minute book, 1932-1960; and membership letters, 1900-1906.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd y cyfan o'r archif yn LlGC yn ddau grwp: cofnodion y Capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr John Rees Jones, Porthmadog, Mai 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr bedyddiadau, 1891-1990, yn LLGC, CMA EZ1/415/1; cofnodion, 1948-1990, yn CMA EZ1/415/3; rhestr o aelodau'r Gymdeithas Ddirwestol, 1890-1900, yn CMA EZ1/415/2; a phapurau'n ymwneud â throsglwyddo aelodaeth, 1952-1985, yn CMA EZ1/415/4. Ceir hefyd adroddiadau blynyddol yr Eglwys, 1932-1974, yn LLGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Owain Schiavone.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cofysgrifau Eglwys Nasareth, Morfa Bychan, Porthmadog C/3 (Hanes yr Eglwys).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Morfa Bychan
Eglwys Nasareth, Morfa Bychan (Morfa Bychan, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Morfa Bychan

Personal names

Corporate names
Eglwys Nasareth, Morfa Bychan (Morfa Bychan, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details