ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Borth-y-Gest, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BORTHG

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Borth-y-Gest

Short Title: Capel Borth-y-Gest, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1905-1929

Level of description: Fonds

Extent: 1 gyfrol

Name of creator(s): Capel Borth-y-Gest

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd yr achos yng nghapel Ebeneser (a elwir hefyd yn gapel Borth), yn Borth-y-Gest, plwyf Ynyscynhaearn, Sir Gaernarfon yn 1881. Cyn hyn cynhaliwyd Ysgol Sul a chyfarfod gweddi mewn adeilad a alwyd yn 'Llofft y Sied'. Yn 1874 adeiladwyd capel yng ngwaelod Mary St. a dechreuwyd addoli yno ym mis Hydref. Gan fod yr achos mor llewyrchus, adeiladwyd capel mwy o faint yn 1880 a gostiodd fil o bunnoedd. Galwyd y Parch. Griffith Parry yn fugail yno yn 1889, ac ef a fu'n weinidog yno tan ei farwolaeth yn 1937. Unwyd dwy eglwys y Borth a Morfa Bychan yn un ofalaeth yn 1893. Mae Capel Borth-y-Gest yn Nosbarth Tremadog, Henaduriaeth Llŷn ac Eifionydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofrestr Casgliad y Weinidogaeth, Capel Ebeneser, Borth-y-Gest, 1905-1929.
Ministry Collection Register of Ebeneser Chapel, Borth-y-Gest, 1905-1929.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr John Rees Jones, Porthmadog, Mai 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae adroddiadau blynyddol y Capel, 1894-1972 (gyda bylchau) ar gael yn LlGC, ac yn CMA III/EZ2/30, 1920-1966 (gyda bylchau). Ceir hanes canmlwyddiant y capel yn CMA EZ3/187, a sefydlu pregethwyr yn CMA III/HZ2/J. Yn CMA III/EZ1/414/1-34 ceir cofrestri, cofnodion, cyfrifon a chofysgrifau eraill, 1873-1981, yn ymwneud â'r Capel a'r Ysgol Sul.
Ceir gweithredoedd, 1872, yn Adran y Llawysgrifau, Llyfrgell Prifysgol Cymru Bangor, a deunydd arall yn Archifdy Caernarfon.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata CAPELI yn LlGC; Davies, Evan R., Hanes yr Achos yn Ebeneser, Borthygest, 1874-1974 (Caernarfon, 1974) yn CMA EZ3/187; Blwy ddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd , 2001.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Borth-y-Gest
Capel Ebeneser (Borth-y-Gest, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Borth-y-Gest

Personal names

Corporate names
Capel Ebeneser (Borth-y-Gest, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details