ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jenkins, David, Dr, Penrhyn-coch, papurau ymchwil (research papers)

Reference code(s): GB 0210 DAVJEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ymchwil Dr David Jenkins, Penrhyn-coch

Short Title: Jenkins, David, Dr, Penrhyn-coch, papurau ymchwil (research papers)

Creation date(s): 1913-2001

Level of description: Fonds

Extent: 0.105 metrau ciwbig (5 bocs)

Name of creator(s): Dr David Jenkins

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd David Jenkins (1912-2002) yn bumed llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn awdur llyfrau ac erthyglau niferus ar bynciau amrywiol.
Fe'i ganwyd ar 29 Mai 1912 yn fab i Evan Jenkins a Mary (née James), Blaenclydach, Y Rhondda. Roedd ei deulu yn hanu o ardal Penrhyn-coch, Ceredigion. Derbyniodd ei addysg gynradd yn ysgolion Blaenclydach a Threfeurig a'i addysg uwchradd yn Ysgol Ramadeg Ardwyn, Aberystwyth. Mynychodd Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, gan raddio yn 1936 yn y Gymraeg. Enillodd radd MA am draethawd ar fywyd a gwaith Huw Morys yn 1948. Yr un flwyddyn priododd Menna Rhys a bu iddynt ddau o blant, Nia ac Emyr.
Fe'i penodwyd yn Geidwad Cynorthwyol yn Adran Llawysgrifau a Chofysgrifau'r Llyfrgell Genedlaethol yn 1939 cyn mynd i ymladd yn y Rhyfel hyd 1945 ac fe'i dyrchafwyd yn uwchgapten yn 1943. Ymunodd â staff Adran Llyfrau Printiedig yn 1949 ac fe'i gwnaed yn Geidwad yn 1957. Cafodd ei ddewis yn Llyfrgellydd yn 1969 gan ymddeol ddeng mlynedd yn ddiweddarach. Dyfarnwyd y CBE iddo yn 1977 a DLitt Prifysgol Cymru yn 1979. Yn 1999 fe'i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd Prifysgol Cymru.
Yn 1974 derbyniodd wobr Cyngor Celfyddydau Cymru am Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973). Yr oedd ganddo ddiddordeb yn Dafydd ap Gwilym a chyhoeddwyd Bro Dafydd ap Gwilym yn 1992. Cyfrannodd erthyglau i'r Bywgraffiadur, Cydymaith i lenyddiaeth Cymru a'r Dictionary of National Biography a nifer helaeth o gylchgronau eraill megis Cylchgrawn y Llyfrgell Genedlaethol. Bu farw ar 6 Mawrth 2002 ac ym mis Mai 2002 cyhoeddwyd ei lyfr, A refuge in peace and war, sy'n croniclo hanes y Llyfrgell Genedlaethol hyd 1952, cyfrol y bu'n gweithio arni ers ugain mlynedd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llythyrau, 1959-[1998], yn ymwneud â bywyd cyhoeddus Dr David Jenkins, gwaith ymchwil, 1913-2001, yn ymwneud â'i gyhoeddiadau Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973) a Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones [Caerdydd, 1984]. Ceir drafftiau teipysgrif hefyd o'i lyfr arfaethedig ar hanes Gwasg Gregynog, [1962]-2001.
Letters, 1959-[1998], relating to David Jenkins's public duties, and research work, 1913-2001, relating to his publications Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Denbigh, 1973) and Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones [Cardiff, 1984]. Typescript drafts of his proposed book on the history of Gregynog Press, [1962]-2001, are also included.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn dair cyfres: llythyrau, Gwasg Gregynog a T. Gwynn Jones, ac yn un ffeil, papurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Menna Jenkins, Penrhyn-coch, Aberystwyth, gweddw Dr David Jenkins, Mai 2002, a thrwy law Mr Ceris Gruffudd a Dr Brynley F. Roberts yn 2004.

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd gweithredoedd yn ymwneud â'r bardd Huw Morys ('Eos Ceiriog', 1622-1709), Pantymeibion, Llansilin, sir Ddinbych, i NLW Deeds 1912-1916. Gweler hefyd disgrifiadau ffeil.

DESCRIPTION NOTES

Note: Dyfalwyd y dyddiadau cynharaf ar sail cerdyn oddi wrth weddw T. Gwynn Jones a dyddiad cyhoeddi Thomas Gwynn Jones: Cofiant.

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Who's Who 1897-1996 [CD-ROM]; Yr Angor , Ebrill 2002.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Awst 2002 a Chwefror 2005.


INDEX ENTRIES
Subjects
Jenkins, David, | 1912-2002 | Archives
Jones, T. Gwynn | (Thomas Gwynn), | 1871-1949
Printing presses | Wales | Gregynog

Personal names
Jenkins , David , 1912-2002

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details