ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Philadelphia, Treforus, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 PHITRE

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus

Short Title: Eglwys Philadelphia, Treforus, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1859-2003

Level of description: Fonds

Extent: 0.092 metrau ciwbig (29 cyfrol, 7 ffolder, 1 amlen)

Name of creator(s): Eglwys Philadelphia, Treforus

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Codwyd Eglwys Philadelphia yn 1802. Eglwys anenwadol ydoedd hi y pryd hynny. Derbyniwyd Philadelphia yn aelod llawn gan y Methodistiaid yn 1804.
Cafwyd adeilad newydd yn 1829 a chredwyd y gallai ddal 800 o bobl. Un o weinidogion amlycaf Philadelphia oedd y Parchedig Thomas Levi. Adnewyddwyd y capel yn 1935 pan osodwyd pedair ffenest gwydr lliw yn y capel. Rhestrwyd Capel Philadelphia gan CADW fel adeilad cofrestredig ar raddfa II. Ym mis Mai 2002 cynhaliwyd cyfarfodydd dathlu dau canmlwyddiant yr achos. Ar 19 Ionawr 2003 cynhaliwyd gwasanaeth datgorffori'r eglwys.
Roedd y capel yn rhan o Ddosbarth Llansamlet yn Henaduriaeth Gorllewin Morgannwg.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus, yn ymwneud ag ochr weinyddol y capel, materion ariannol a'r Ysgol Sul. Ceir yn eu plith cofrestri bedyddiadau, 1859-1990; cofrestri aelodau Cymdeithas Ddirwestol y Methodistiaid Calfinaidd, 1899-1914; llyfr cyhoeddiadau pregethwyr, 1889-1933; llyfr cofnodion eglwysig, 1899-1950; llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1905-2002; llyfrau cyfrifon, 1917-2003; llyfr yr eisteddleoedd, 1913-1939 a chofrestri'r Ysgol Sul, [1881]-1952; ynghyd â thaflenni ystadegol, 1969-2002; llythyrau'n ymwneud ag ymdrechion i gyllido'r gwaith atgyweirio ar yr adeilad, 1991-1995; adroddiad pensaernïol, 1996, ar gyflwr yr eglwys; a nodiadau ymchwil, [2002], am hanes yr achos.
Administration, financial and Sunday School records of Philadelphia Church, Morriston. Among these are baptismal registers, 1859-1990; registers of the Calvinistic Methodists Temperance Society, 1899-1914; a book listing the preachers engaged for each Sunday, 1889-1933; church minute book, 1899-1950; ministry collection book, 1905-2002; account books, 1917-2003; pew book, 1913-1939 and Sunday School registers, [1881]-1952; together with statistical sheets, 1969-2002; letters relating to the efforts made to finance the renovation work on the building, 1991-1995; architectural report, 1996, on the state of the church; and research notes on the history of the cause, [2002].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn dair cyfres: cofnodion gweinyddol, cofnodion ariannol a chofnodion yr Ysgol Sul; ac yn ddwy ffeil: hanes yr achos; a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Physical characteristics: Mae rhannau o'r fonds yn cynnwys cyfrolau gyda chloriau sy'n rhydd. Gweler disgrifiadau ffeil.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr John R. Davies, Treforus, Mehefin 2002 a Mai 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir hanes yr achos a draddodwyd yng nghyfarfod dathlu canmlwyddiant a hanner yr eglwys ym mis Mai 1952 yn CMA H43/3, ac adroddiadau blynyddol, 1931-1959 (gyda bylchau), yn LlGC. Mae llestri cymun, lluniau a ffotograffau hefyd yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: 'Cyfarfod Dathlu Canmlwydd a Hanner Eglwys Philadelphia, Treforus (Glam.) ym mis Mai 1952' yn CMA H43/3, rhaglen Philadelphia, Treforus. Cyfarfodydd dathlu dau canmlwyddiant yr achos yn cynnwys hanes yr achos gan John Richard Davies, 2002, ac CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002 a Mehefin 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Morriston
Eglwys Philadelphia (Morriston, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Morriston

Personal names

Corporate names
Eglwys Philadelphia (Morriston, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details