ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Beddgelert, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BEDERT

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Beddgelert

Short Title: Capel Beddgelert, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1873-1998

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Capel Beddgelert

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Codwyd y Capel cyntaf ym Meddgelert ym 1794. Capel bychan iawn ydoedd heb unrhyw eisteddleoedd a thŷ bychan ynghlwm iddo. Atgyweiriwyd yr adeilad ym 1826, cyn gwario £1100 arno ym 1858, gan wneud lle i 400 o bobl. Adeiladwyd tŷ i'r gweinidog ym 1898. Roedd 196 o aelodau yng nghapel Beddgelert ym 1900. Roedd yr achos mor boblogaidd ym Meddgelert nes bu'n rhaid sefydlu tri chapel arall yn yr ardal, sef Bethania yn 1822, Rhyd-ddu yn 1825 a Peniel ym 1833. Roedd y Capel ar gau adeg llunio'r disgrifiad hwn.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Beddgelert, yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu Capel Beddgelert a threfnu cyfarfodydd a gwasanaethau. Mae hefyd yn cynnwys llyfrau cyfrifon ysgrifennydd y 'Cyfarfod Ysgolion', sef cyfarfod chwarterol Ysgolion Sul Beddgelert, Rhyd-ddu, Bethania, Peniel a Blaen Nantmor.
Records of Beddgelert Chapel, including records relating to the administration of the Chapel and organisation of meetings and services. Also including account books of the secretary of the 'School Meetings', namely the quarterly meeting of Beddgelert, Rhyd-ddu, Bethania, Peniel and Blaen Nantmor Sunday Schools.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn dair cyfres: Llyfrau Cyfrifon; Llyfrau Cyfrifon Ysgrifennydd y Cyfarfod Ysgolion; a Llyfrau Cofnodion; ac yn ddwy ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Mehefin 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1914-1972 (gyda bylchau), yn LlGC, a hanes yr achos ym Meddgelert yn Llawysgrifau LlGC 9185E a 20909C. Trosglwyddwyd llyfr cofnodion, 1915-1918, pwyllgor ymgynghorol yn ardal Beddgelert, yn ymdrin ag achosion o eithrio o wasanaeth milwrol, i NLW ex 2215.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Owain Schiavone.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: W. Hobley Hanes Methodistiaeth Arfon, Dosbarth Caernarvon, Ardaloedd Waenfawr a Beddgelert (1913).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Beddgelert
Capel Beddgelert (Beddgelert, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Beddgelert

Personal names

Corporate names
Capel Beddgelert (Beddgelert, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details