ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Dinorwig, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 DINWIG

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Dinorwig

Short Title: Capel Dinorwig, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1865-1866, 1870-1984

Level of description: Fonds

Extent: 0.090 metrau ciwbig (10 bocs, 1 waled)

Name of creator(s): Capel Dinorwig

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd yr achos ym 1825 mewn ysgoldy bach yn ymyl chwarel Dinorwig a godwyd, yn ôl pob tebyg, gan oruchwylwyr y chwarel. Daeth 35 o aelodau a 15 o blant draw o'r Capel Coch pan sefydlwyd yr eglwys. Gwelwyd cynnydd yn nifer yr aelodau yn ystod diwygiad 1832 ac yn dilyn y tŵf yma adeiladwyd capel newydd ym 1833. Bu'n rhaid ymestyn yr adeilad ym 1849 yn sgîl cynnydd yn y boblogaeth. Yn Chwefror 1862 agorwyd Capel Fachwen ac roedd y mwyafrif o'i 67 o aelodau yn gyn-aelodau Capel Dinorwig. Serch hynny, nifer aelodaeth yr eglwys erbyn 1866 oedd 235.
Yn Awst 1874 agorwyd capel newydd ar gost o £1600 ac ym 1880 cofrestrwyd y capel i weinyddu priodasau. Roedd Hugh Jones ('Huw Myfyr'), John Puleston Jones a Ieuan Bryn Williams ymhlith y gweinidogion a wasanaethodd yn y Capel. Tybiwyd mai Ysgol Sul Dinorwig, a gychwynnodd tua 1790, oedd y cyntaf yn Arfon.
Caewyd Capel MC Dinorwig yn 2000. Roedd yn rhan o Ddosbarth Eryri a Henaduriaeth Arfon yr adeg honno.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion y Capel, 1865-1866, 1870-1984, a chofnodion yr Ysgol Sul, [1885]-1887, 1910-1960, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau a chofnodion pwyllgorau a chymdeithasau yn ymwneud â'r Capel.
Records of the Chapel, 1865-1866, 1870-1984, and Sunday School records, [1885]-1887, 1910-1960, including registers, accounts, members' contributions and minutes of Chapel committees and societies.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddau grŵp: cofnodion y Capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Mehefin 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofrestr bedyddiadau, 1809-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/3873) a cheir copi microffilm yn LlGC. Cedwir adysgrifau o gofnodion bedyddiadau, 1826-1835, yn LlGC (Bala College Safe MSS, III, 3), yn ogystal ag Adroddiadau Blynyddol, 1913-1972 (gydag amryw fylchau).
Trosglwyddwyd deunydd printiedig, sef testunau Beiblaidd ac esboniadau yn bennaf, i'r casgliad llyfrau print.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Siân Bowyer.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr hwn: W. Hobley, Hanes Methodistiaeth Arfon. Dosbarth Dinorwig (1921); 'Braslun o Hanes yr Eglwys', Eco'r Wyddfa , rhif 267 (Mai 2000); Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1999 ; Cronfa CAPELI LlGC.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Dinorwic
Dinorwig (Church : Dinorwic, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Dinorwic

Personal names

Corporate names
Dinorwig (Church : Dinorwic, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details