ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Seion, Gyrn Goch, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 GYROCH

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Gyrn Goch

Short Title: Capel Seion, Gyrn Goch, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1923-2000

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (4 cyfrol)

Name of creator(s): Capel Seion, Gyrn Goch

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1826 wrth droed y Gyrn Goch, yn ymyl y ffordd rhwng Clynnog-fawr a Llanaelhaiarn. Cyn hynny roedd yr eglwys yn cyfarfod yn nhŷ Griffith Williams, Hen Derfyn, a oedd ar y ffin rhwng plwyfi Clynnog-fawr a Llanaelhaiarn. Cafwyd tir ar brydles am gant ac un o flynyddoedd am chwe swllt y flwyddyn ar gyfer adeiladu capel a thŷ capel. Roedd capel Seion yn daith gyda'r Capel Uchaf a Brynaerau, yn Nosbarth Clynnog, Arfon, ond pan gychwynnodd achos yn y Pentref aeth Seion yn daith gyda'r Pentref a Chapel Uchaf. Adeiladwyd capel a thŷ diweddarach ar y safle yn 1875. Caewyd y capel yn 2000.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Seion, Gyrn Goch, Dosbarth Clynnog, Henaduriaeth Arfon, sef pedwar llyfr cyfrifon, 1923-2000.
Four account books, 1923-2000, of Seion Chapel, Gyrn Goch, Clynnog District, Arfon Presbytery.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn bedair ffeil yn nhrefn amser.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Mehefin 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr y capel, 1825-1836, ac adroddiadau blynyddol, 1936-1961 (gyda bylchau), yn LLGC. Ceir hanes yr eglwys, c . 1910-1924 yn llawysgrif LLGC 9187E, ac hefyd yn Adran y Llawysgrifau, Llyfrgell Prifysgol Cymru Bangor.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Hobley, William, Hanes Methodistiaeth Arfon, Dosbarth Clynnog (Caernarfon, 1910); Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, 2001; Cronfa ddata CAPELI yn LLGC.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Gyrn Goch
Capel Seion (Gyrn Goch, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Gyrn Goch

Personal names

Corporate names
Capel Seion (Gyrn Goch, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details