ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cronfa Goffa Saunders Lewis, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 SAUNDERS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cronfa Goffa Saunders Lewis

Short Title: Cronfa Goffa Saunders Lewis, papurau (papers)

Creation date(s): 1986, 1989-2002

Level of description: Fonds

Extent: 0.074 metrau ciwbig (6 bocs)

Name of creator(s): Cronfa Goffa Saunders Lewis

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ym 1989 ffurfiwyd cronfa genedlaethol i goffáu John Saunders Lewis (1893-1985), ysgolhaig a beirniad llenyddol, ac un o wŷr disgleiriaf Cymru ei gyfnod. Ar Mehefin 3ydd cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Pwyllgor Rheoli Cronfa Goffa Saunders Lewis. Yr ymddiriedolwyr, a swyddogion Pwyllgor Rheoli yr Ap1/4l oedd yr Athro R. Geraint Gruffydd (Cadeirydd), Dr Meredydd Evans (Ysgrifennydd), Ms Ann Ffrancon (Ysgrifennydd Cynorthwyol), a Mr Alun Creunant Davies (Trysorydd), ynghyd â Mr Emyr Humphreys a'r Esgob Daniel Mullins. Ar Hydref 18fed y flwyddyn honno, yn Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghaerdydd, cynhaliwyd cynhadledd i'r Wasg a oedd hefyd yn gyfarfod lawnsio'r Ap1/4l Ariannol gyda'i nod o gasglu £150,000 ar gyfer amcanion addysgol y Gronfa. Bwriad penodol Ymddiriedolwyr y Gronfa oedd buddsoddi'r arian a gasglwyd er mwyn defnyddio'r llogau i ariannu ysgoloriaethau, gwerth rhwng £14,000 a £16,000 y flwyddyn, a oedd yn agored i Gymry ifainc o dan bymtheg ar hugain mlwydd oed. Yr oedd yr ysgoloriaethau i'w dal am gyfnod o ddwy flynedd ar gyfer gwaith ymchwil neu waith creadigol yn un o'r meysydd canlynol: cysylltiadau llenyddol, drama, ffilm, y celfyddydau cain ac adeileddau gwleidyddol. Ar gyfer y gwaith hwn yr oedd yn rhaid i'r deiliad dreulio'r cyfan, neu ran, o'r amser yn ymchwilio mewn sefydliadau addysgol neu artistig perthnasol yng ngwledydd Ewrop Gyfandirol. Amod arall oedd i ganlyniadau'r ymchwil gael eu cyflwyno yn Gymraeg. Cyflwynwyd yr ysgoloriaeth gyntaf ym 1993, blwyddyn dathlu canmlwyddiant geni Saunders Lewis.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli a phwyllgor Sir Gaernarfon Cronfa Ap1/4l Saunders Lewis, 1989-2001; llythyron a phapurau amrywiol yn ymwneud â sefydlu a lansio'r Ap1/4l, a llythyron yn ymwneud â threfnu gweithgareddau amrywiol i ddwyn arian i'r Gronfa, 1986-2002; gweithiau creadigol yn ymwneud â'r ysgoloriaethau, 1995-1996; cyfrifon a phapurau'r trysoryddion, 1989-2000; a phapurau printiedig sy'n ymwneud ag elusennau, 1996-2002. Y mae hefyd gopi o gyfansoddiad y Gronfa, 1989, a chopi o ddiweddariad, 1999.
The fonds include the minutes of meetings of the Management Committee and the Caernarfonshire Committee of the Saunders Lewis Appeal Fund, 1989-2001; letters and miscellaneous papers relating to the establishment and the launch of the appeal; letters concerning the arrangement of various events to attract money to the Fund, 1986-2002; creative works relating to the scholarships, 1995-1996; accounts and treasurers' papers, 1989-2000; and printed material concerning charities, 1996-2002. There is also a copy of the constitution of the Fund, 1989, and a copy of a revised version, 1999.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn chwe cyfres yn ôl y math o gofnod: cofnodion, gohebiaeth a phapurau cyffredinol, papurau yn ymwneud â'r Ysgoloriaeth, papurau ariannol, deunydd printiedig, a chyfansoddiad.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Dychwelwyd ffeiliau yn ymwneud â'r Ysgoloriaeth, megis ceisiadau ffurfiol am ysgoloriaeth, CVs, llythyron canolwyr, a cheisiadau ar gyfer Pwyllgor Dewis.

Accruals: Disgwylir ychwanegiadau yn gyson.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd un bocs trwy law Ms Ann Ffrancon, Blaenplwyf, Aberystwyth, Ionawr 2002. Daeth y bocs arall i'r Llyfrgell ddiwedd Mawrth 2003 trwy law Mr Elwyn Jones, Aberystwyth. Derbyniwyd ffeil ychwanegol trwy law Mr Alun Creunant Davies, Tachwedd 2004.

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd caset sain o Dr Meredydd Evans yn siarad am Gronfa Goffa Saunders Lewis ar Radio Cymru, 8 Rhagfyr 1993, at Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru (cyfeirnod 9471).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd teitl yr archif, ynghyd â theitlau'r cyfresi a'r ffeiliau ar sail y cynnwys.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhiannon Michaelson-Yeates.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: NLW Papurau Cronfa Goffa Saunders Lewis, R. Geraint Gruffydd, datganiad i'r Wasg, 18 Hydref 1989, yn ffeil 2/11.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2003. Newidiwyd Tachwedd 2004.


INDEX ENTRIES
Subjects
Cronfa Goffa Saunders Lewis | Archives

Personal names
Lewis , Saunders , 1893-1985

Corporate names
Cronfa Goffa Saunders Lewis

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details