ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel y Rhos, Rhuthun, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 RHOSUN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel y Rhos, Rhuthun

Short Title: Capel y Rhos, Rhuthun, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1861-1869

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 gyfrol)

Name of creator(s): Capel y Rhos, Rhuthun

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd Capel Stryt y Rhos ym 1789. Bu Thomas Jones Dinbych, y Parch. John Jones, mab Edward Jones, Maes y Plwm, a Robert Ambrose Jones (Emrys ap Iwan) yn gysylltiedig â'r capel yn eu tro. Tyfodd wyth o achosion yr ardal o'r eglwys hon. Cynhaliwyd y gwasanaeth olaf ynddo ym 1891 pan symudwyd i gapel newydd yn y dref a elwid Y Tabernacl. Ar ôl hyn bu'r capel yn ganolfan ar gyfer yr Ysgol Sul a gweithgareddau eraill hyd 1944.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel y Rhos, Rhuthun, sef llyfr derbyniadau a thaliadau, 1861-1869.
Records of Capel y Rhos, Rhuthin, comprising and payments and receipts book, 1861-1869.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn un ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cafwyd ymhlith Cofysgrifau Capel y Tabernacl, Rhuthun, a adneuwyd gan y Parchedig John Owen, gweinidog Capel y Tabernacl, Gorffennaf 2000.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofrestr bedyddiadau, 1803-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/3463) a cheir copi microffilm yn LlGC. Ceir hefyd pamffledi printiedig yn nodi cyfrifon a rhestri tanysgrifwyr i ddileu dyled y Capel, 1865-1866 a 1876-1877, yn LlGC. Yn ogystal, fe gedwir lluniau a deunydd yn ymwneud â hanes y capel yn Archifdy Sir Ddinbych, Rhuthun.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Siân Bowyer.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: J. Meirion Lloyd Pugh, gol., Dathlu Dwbwl. Hanes daucanmlwyddiant yr Achos 1791-1991. Capel y Rhos 1791-1891 a'r Tabernacl 1891-1991 Rhuthun (Rhuthun: 1991); Pierce Owen, Hanes Methodistiaeth Dyffryn Clwyd: Dosbarth Rhuthyn (O'r dechreu hyd ddiwedd y flwyddyn 1915) (Cyfarfod Misol Dyffryn Clwyd, 1921); R. H. Evans, gol., Hanes Henaduriaeth Dyffryn Clwyd (Henaduriaeth Dyffryn Clwyd, 1986); Cronfa CAPELI LlGC.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ruthin (Denbighshire)
Capel y Rhos (Ruthin, Denbighshire, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Ruthin (Denbighshire)

Personal names

Corporate names
Capel y Rhos (Ruthin, Denbighshire, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details