ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Mawr, Llanrug, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 LLANRUG

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Mawr, Llanrug

Short Title: Capel Mawr, Llanrug, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1790, 1833-1976

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Capel Mawr, Llanrug

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1798. Yna yn 1822 adeiladwyd ail gapel. Cynyddodd poblogaeth ardal Llanrug, ac yn sgîl diwygiad 1839-1840 cynyddodd aelodaeth y capel. Penderfynwyd felly adeiladu trydydd capel. Agorwyd hwn yn 1842. Erbyn 1868 roedd pedwerydd capel wedi ei godi. Roedd gan yr eglwys ran hefyd mewn adeiladu'r ysgoldy a adeiladwyd yn 1863. Roedd yn rhaid benthyg swm sylweddol o arian i'w hadeiladu ac fe gymerodd capel Llanrug gyfrifoldeb am y benthyciad. Wedi pasio'r ddeddf i ffurfio byrddau ysgol yn 1870, trosglwyddwyd yr ysgol i'r Bwrdd yn 1872. O hynny ymlaen adnabuwyd hi fel Ysgol Bryn Eryr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofrestr bedyddiadau Capel Mawr Llanrug, 1833-1976; llyfrau rhybudd o gladdedigaethau, 1900-1960; cyfrolau'n ymwneud ag aelodaeth, 1878-1931; llyfrau cofnodion pwyllgorau'r capel, 1891-1970; a phapurau amrywiol, sef llyfr cofnodion temlwyr Glanrhyddallt a phapurau'n ymwneud ag Ysgol Bryn Eryr, 1790, 1854-1911.
Baptismal register of Capel Mawr Llanrug, 1833-1976; notification of burial books, 1900-1960; volumes relating to membership, 1878-1931; minute books of chapel committees, 1891-1970; and miscellaneous papers including a minute book of Glanrhyddallt Good Templars and papers relating to Bryn Eryr School, 1790, 1854-1911.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg gyda pheth Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd y fonds yn bedair cyfres: llyfrau rhybudd claddedigaethau, aelodaeth y capel, cofnodion pwyllgorau'r capel, a phapurau amrywiol; ac un ffeil: cofrestr bedyddiadau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001 -.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Mae'n bosib bod y papurau sydd yma yn ymwneud ag Ysgol Bryn Eryr, ynghyd â llyfr cofnodion temlwyr Glanrhythallt, wedi dod i feddiant y capel trwy law G. Cleaton Jones, a dybir ei fod yn fab i John Eiddon Jones, cyn-weinidog y capel (gweler llythyr yn ffeil 4/1).

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Gorffennaf 2002

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol 1899-1984 (gyda bylchau) yn LlGC ynghyd ag eitemau eraill yn CMA HZ4/1/2 ac yn CMA HZ2/M. Ceir hefyd hanes Capel Mawr Llanrug yn Llsgr. LLGC 9188E, a ddefnyddiwyd gan William Hobley ar gyfer ei waith Hanes Methodistiaeth Arfon .

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Griffiths.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Hanes Achos Crefyddol y Methodistiaid Calfinaidd yn Llanrug, Sir Gaernarfon, 1783-1900 , gan y Parch. J. Eiddon Jones (Dolgellau, 1904) a Hanes Methodistiaeth Arfon, Dosbarth Bethesda , gan W. Hobley (Cyfarfod Misol Arfon, 1923).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau ACCR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanrug
Eglwys Llanrug (Llanrug, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llanrug

Personal names

Corporate names
Llanrug (Church : Llanrug, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details