ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Berea, Glanadda, Bangor, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BERDDA

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Berea, Glanadda, Bangor

Short Title: Capel Berea, Glanadda, Bangor, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1856-2000

Level of description: Fonds

Extent: 0.229 metrau ciwbig (8 bocs, 2 rhôl)

Name of creator(s): Capel Berea, Glanadda, Bangor

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cychwynnwyd yr achos yn yr ardal ym 1857 ac agorwyd drysau capel Berea, Glanadda, ym 1860 ar draul o £300. Roedd eisteddleoedd ar gyfer 200 o bobl o fewn y capel gwreiddiol. Ailadeiladwyd y capel ym 1881 gydag eisteddleoedd ar gyfer 300. Parhaodd y ddyled a gododd yn sgîl yr ailadeiladu tan y flwyddyn 1900. Yn fuan datblygodd achos cenhadol pwysig mewn cysylltiad â'r capel. Daeth i chwarae ran ganolog ym mywyd yr ardal a'r plwyf drwy gydol yr ugeinfed ganrif. Caeodd ei drysau am y tro olaf yn 2002 a dymchwelwyd y capel yng Ngorffennaf yr un flwyddyn.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion gweinyddol, 1866-1989, gan gynnwys cofrestri'r capel, 1866-1974, a chofnodion pwyllgorau amrywiol, 1891-1971; cofnodion ariannol, 1856-2000; hanes yr achos a'r capel, 1935-1975; a phapurau amrywiol, 1897-1999.
Administration records, 1866-1989, including chapel registers, 1866-1974, and minutes of various committees, 1891-1971; financial records, 1856-2000; history of the cause and the chapel, 1935-1975; and miscellaneous papers, 1897-1999.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bedwar grŵp: cofnodion gweinyddol, cofnodion ariannol, hanes yr achos, a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Gorffennaf 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir copïau o adroddiadau blynyddol Capel Berea, 1953-2001, yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Hobley, W., Hanes Methodistiaeth Arfon: dosbarth Bangor (Bangor, 1924); Williams, E. R., Canmlwyddiant Berea Glanadda, Bangor, 1860-1960.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Berea (Church : Bangor, Wales) | Archives
Calvinistic Methodists | Wales | Bangor
Religious institutions | Wales | Bangor

Personal names

Corporate names
Berea (Church : Bangor, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details