ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Maesgeirchen, Bangor, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MAESGN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Maesgeirchen, Bangor

Short Title: Capel Maesgeirchen, Bangor, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1974-2000

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig

Name of creator(s): Capel Maesgeirchen, Bangor

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Dechreuodd y Methodistiaid Calfinaidd gyfarfod ar ystad Maesgeirchen, Bangor, yn 1948, a sefydlwyd eglwys yno yn Ionawr 1954 fel rhan o ddosbarth Bangor Ogwen, Henaduriaeth Arfon. Erbyn Ionawr 2000 roedd yr Eglwys wedi cau.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Maesgeirchen, Bangor, gan gynnwys llyfr tocyn aelodaeth, 1974-1994, cyfrol o gyfrifon ariannol, 1990-1997, a phapurau gweinyddol amrywiol yn cynnwys cyfrifon a phapurau ariannol, llythyrau ariannol a llythyrau i'r aelodau, adroddiadau blynyddol, cyfriflenni, tystysgrifau heb eu llenwi, a gohebiaeth gyda'r henaduriaeth, 1990-2000.
Records of Maesgeirchen Chapel, Bangor, including, a membership ticket book, 1974-1994, a volume of financial accounts, 1990-1997, and various administrative papers including accounts and financial papers, financial letters and letters to members, annual reports, statements of account, blank certificates, and correspondence with the presbytery, 1990-2000.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol yn LlGC yn dair ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Gwaredwyd rhai papurau ariannol, fel yr awdurdodwyd yn ffurflen werthuso HGW/2003-04/15.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Gorffennaf 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir ychwaneg o bapurau yn LlGC, CMA 18192, CMA AZ3/402 ac yn CMA AZ3/782; cyfrifon, cofnodion a phapurau eraill, 1948-1972, yn CMA EZ1/333/1-10; a thaflen gwasanaeth sefydlu'r Parch G. Price Owen, 1966, yn CMA HZ2/67.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Hywel Gwynn Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Trysorfa'r Plant , Gorffennaf 1960; Cronfa CAPELI yn LlGC, Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys Bresbyteraidd Cymru , 1999-2001, a phapurau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Created following ISAD(G) and NLW Data Creation Guidelines

Date(s) of descriptions: Ionawr 2004


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Bangor
Capel Maesgeirchen (Bangor, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Bangor

Personal names

Corporate names
Capel Maesgeirchen (Bangor, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details