ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Tabernacl, Blaengarw, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TABACL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Tabernacl, Blaengarw

Short Title: Eglwys Tabernacl, Blaengarw, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1924-2001

Level of description: Fonds

Extent: 9 cyfrol

Name of creator(s): Eglwys Tabernacl, Blaengarw

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Agorwyd Eglwys Tabernacl, Katie Street, Blaengarw, sir Forgannwg, ym mis Mai 1885. Tabernacl oedd capel Cymraeg Eglwys Bresbyteraidd Cymru ym Mlaengarw: y capel Saesneg oedd Trinity. Caewyd Tabernacl ar 27 Mehefin 2002.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion pwyllgorau eglwys Tabernacl, Blaengarw, 1925-1977, ynghyd รข chyfrifon ariannol, 1924-1981, llyfrau casgliadau ariannol, 1945-1992, a llyfrau'r eisteddleoedd, 1925-2001.
Minutes of committees of Tabernacl Church, Blaengarw, 1925-1977, together with financial accounts, 1924-1981, collection books, 1945-1992, and pew books, 1925-2001.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn chwe chyfres: cofnodion 'Pwyllgor yr Amgylchiadau', cofnodion cyfarfodydd y blaenoriaid, llyfrau cyfrifon cyffredinol, llyfrau casglu 'Yr Amgylchiadau', llyfrau casglu y Weinidogaeth a llyfrau'r eisteddleoedd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i LlGC

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr David Walters, Pen-y-bont ar Ogwr, trwy law Mr Huw Ebenezer, Ystalyfera, Tachwedd 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestri priodasau, 1902-1968, yn LlGC, CMA O5/1-2. Y mae adroddiadau blynyddol y capel, 1910-1924, 1976, hefyd yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crewyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Glyn Parry.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, CMA: Cofysgrifau Eglwys Tabernacl, Blaengarw, a CMA: Cofnodion Henaduriaeth Gorllewin Morgannwg.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Blaengarw
Eglwys Tabernacl (Blaengarw, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Blaengarw

Personal names

Corporate names
Eglwys Tabernacl (Blaengarw, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details