ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 YSBYTY

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan

Short Title: Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1933-1963

Level of description: Fonds

Extent: 1 gyfrol

Name of creator(s): Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan, yn 1803, ac fe ailadeiladwyd y capel yn 1855. Mae Capel Seion, a elwir hefyd yn Capel Mawr, yn perthyn i Ddosbarth Machno, Henaduriaeth Dyffryn Conwy.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cyfrol o gofnodion ariannol, 1933-1963, ar gyfer Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan.
A volume of financial records, 1933-1963, for Seion Chapel, Ysbyty Ifan, Tir Ifan.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn un ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd ar ran y Capel gan Mrs Eirian Roberts, Betws y Coed, Rhagfyr 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol, 1910-1944 gyda bylchau, yn LLGC; tystysgrif cofrestri'r Capel yn 1853 (LLGC, CMA, CZ2/5/183), a llythyr yn ymwneud â phrynu tŷ capel Ysbyty Ifan oddi ar yr Arglwydd Penrhyn yn 1892 (Acrefair 4272). Mae cofrestri'r capel, 1812-1837, yn yr Archifdy Gwladol, copi microffilm ohono yn LLGC (NPR Rîl 16/3871 (ii) [D/98]), a chofnodion ar gyfer 1920-1944 yn LLGC (CMA 16644). Mae gweithredoedd y capel, 1803-1853, yn LLGC a gweithredoedd, 1881-1909, yn Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Wiliams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog hwn: Cronfa ddata Capeli Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Williams, W., Methodistiaeth Dwyrain Meirionydd , Bala, 1902; Blwyddiadur a Dyddiadur Eglw ys y Methodistiaid Calfinaidd , 2001; Roberts, William, Canrif a hanner o Hanes Methodistiaid Ysbytty Ifan , 1900.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ysbyty Ifan
Capel Seion (Ysbyty Ifan, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Ysbyty Ifan

Personal names

Corporate names
Capel Seion (Ysbyty Ifan, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details