ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Moriah, Llanbedr, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MORLLA

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Moriah, Llanbedr

Short Title: Moriah, Llanbedr, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1914-1927

Level of description: Fonds

Extent: 1 gyfrol

Name of creator(s): Capel Moriah, Llanbedr

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd yr achos yn Moriah, Llanbedr, ym 1833 ac ymhelaethwyd yr adeilad yn sylweddol ym 1869. O hynny ymlaen cafodd y capel ei adnabod fel 'Y Capel Newydd'.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Moriah, Llanbedr, sir Feirionnydd, sef llyfr cyfrifon yn cofnodi cyfraniadau, 1914-1927, at y gost o adeiladu'r capel newydd.
Records of Moriah Chapel, Llanbedr, Merionethshire, comprising an account book noting contributions, 1914-1927, towards to the cost of building the new chapel.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC, 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Cil-y-coed, Ffordd y Bermo, Dolgellau, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1898-1953 (gyda bylchau), yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Adroddiad Blynyddol Moriah, Llanbedr, 1933 .

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanbedr (Gwynedd)
Capel Moriah (Llanbedr, Merioneth, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llanbedr (Gwynedd)

Personal names

Corporate names
Capel Moriah (Llanbedr, Merioneth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details