ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Hermon, Llanfachreth, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 HERLLA

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Hermon, Llanfachreth

Short Title: Capel Hermon, Llanfachreth, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1912-1968

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Hermon, Llanfachreth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Saif y capel rhyw hanner ffordd rhwng Llanfachreth ac Abergeirw. Sefydlwyd yr achos yn Hermon ym 1865 ac roedd lle i 120 i eistedd yn y capel gwreiddiol. Parhaodd mewn cysylltiad agos â chapel Abergeirw.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Hermon, Llanfachreth, gan gynnwys dwy gyfrol, 1937-1961, yn cofnodi'r niferoedd a oedd yn bresennol yn nosbarthiadau'r Ysgol Sul, Capel Hermon, Llanfachreth, manylion am eu gweithgareddau yno a chyfanswm y casgliadau; nifer o 'lyfrau'r athro' a gedwid gan athrawon yr Ysgol Sul, 1959-1968, yn rhestri enwau'r plant o fewn y dosbarthiadau unigol a manylion am eu presenoldeb; ynghyd â llyfr cyfrifon, 1912-1927, yn cofnodi cyfraniadau'r aelodau at wahanol gasgliadau a chyfres o holiaduron, 1916-1929, yn rhoi manylion am y capel a'r aelodau.
Records of Hermon Chapel, Llanfachreth, including two volumes, 1937-1961, recording the number of those present in the Sunday School classes, Hermon Chapel, Llanfachreth, details of their activities there and the collections' total; a number of 'teacher's books' kept by Sunday School teachers, 1959-1968, listing the names of children in individual classes with details of their attendance; together with an account book, 1912-1927, noting members' contributions to various collections, and a series of questionnaires, 1916-1929, containing details regarding the chapel and the members.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bum ffeil yn gronolegol yn ôl dyddiad derbyn.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC, 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd rhifau /1-/3 gan Mr Alun Williams, Cil-y-coed, Ffordd y Bermo, Dolgellau, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd, a rhifau /4-/5 gan y Parch. Adrian P. Williams, Blaenau Ffestiniog, yn Ionawr 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir hanes Ysgolion Sul yr ardal yn Llawysgrif NLW 8489B, hanes y capel yn Adran y Llawysgrifau, Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor, a lluniau perthnasol yn Archifdy Dolgellau.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Owen, R. Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd o'r dechreuad hyd y flwyddyn 1888 (Dolgellau, 1889); Ellis, H. Hanes Methodistiaet h Gorllewin Meirionydd , cyfrol III (1885-1925) (Dolgellau, 1928).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanfachreth
Capel Hermon (Llanfachreth, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llanfachreth
Sunday schools | Wales | Llanfachreth

Personal names

Corporate names
Capel Hermon (Llanfachreth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details