ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Newydd y Brithdir, Gwynedd, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 NEWBRI

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofnodion Capel Newydd y Brithdir, Gwynedd

Short Title: Capel Newydd y Brithdir, Gwynedd, cofnodion (records)

Creation date(s): 1912-2000

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (4 cyfrol, 1 ffolder)

Name of creator(s): Capel Newydd y Brithdir, Gwynedd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd Capel Newydd y Brithdir yn 1911 ym mhlwyf Brithdir ac Islaw'r Dref pan brynwyd acer o dir gan eglwysi Rhiwspardyn, Brithdir, a Seilo, Rhydymain, a chafwyd mynwent at wasanaeth y tair eglwys. Sefydlwyd yr eglwys ar 11 Tachwedd 1911. Cafwyd llyfrgell hefyd yn festri'r addoldy at ddefnydd y tair eglwys.
Caewyd Capel Newydd y Brithdir yn 2002. Roedd y capel yn rhan o Ddosbarth Dolgellau yn Henaduriaeth Gorllewin Meirionydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Newydd y Brithdir, Gwynedd, yn cynnwys llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1912-1973, llyfrau cyfrifon, 1912-2000, ynghyd â phapurau'n ymwneud â gwerthu'r Foelas (Tŷ'r Gweinidog), 1971-1973.
Records of the Capel Newydd, Brithdir, Gwynedd, including ministry collection books, 1912-1973, account books, 1912-2000, together with papers relating to the sale of Foelas (the Minister's house), 1971-1973.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn un gyfres: cofnodion ariannol; ac yn un ffeil: papurau gweinyddol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. Adrian P. Williams, Blaenau Ffestiniog, Ionawr 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir llun/cynllun o'r capel yn LlGC, Casgliadau Arbennig (Mortimer PG 3042).

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd , cyfrol III (Dolgellau, 1928), ynghyd â gwybodaeth am gau'r capel oddi wrth Merfyn Tomos, Prif Archifydd, Archifdy Sir Feirionnydd, Dolgellau, Chwefror 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Brithdir
Capel Newydd y Brithdir (Brithdir, Gwynedd, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Brithdir

Personal names

Corporate names
Capel Newydd y Brithdir (Brithdir, Gwynedd, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details