ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Abergeirw, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 ABEGRW

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Abergeirw

Short Title: Capel Abergeirw, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1897-1975

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Abergeirw

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Tŷ o'r enw Brynygath oedd cartref cyntaf yr achos yn Abergeirw, a sefydlwyd yr eglwys yno tua 1790. Adeiladwyd Capel Abergeirw yn [1820]. Cafodd ei adnewyddu yn 1873.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau cyfrifon amrywiol Capel Abergeirw, sir Feirionnydd, 1899-1940; ynghyd â llyfrau'r ysgrifennydd, 1941-1975; llyfr cofrestriad aelodau'r Capel, 1910-1917; a chofrestr aelodau Cymdeithas Ddirwestol y Capel, 1897-1928.
Miscellaneous financial books of Abergeirw Chapel, Merionethshire, 1899-1940; together with the secretary's books, 1941-1975; Chapel members' registration book, 1910-1917; and registration book of the Chapel's Temperance Society, 1897-1928.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres: llyfrau cyfrifon a llyfrau'r ysgrifennydd; a dwy ffeil: llyfr cofrestriad aelodau'r Capel a chofrestr aelodau Cymdeithas Ddirwestol yr Eglwys.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. Adrian P. Williams, Ionawr 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir llawysgrif 'Hanes Dolgellau a'r cylch', sy'n rhoi hanes twf yr Ysgol Sul yn Nolgellau a'r cylch, yn Llsgr. LLGC 8489B, a llyfryn 'Dechreuad y Methodistiaid yn Abergeirw ar Cylch' yn LLGC, Papurau Bob Owen, Croesor 37/22.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Griffiths.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Hanes Methodistiaid Gorllewin Meirionydd , Cyfrol I, gan y Parch. Robert Owen (Dolgellau, 1889), a 'Dechreuad y Methodistiaid yn Abergeirw a'r Cylch' gan Bob Owen, Croesor (LLGC, Papurau Bob Owen, Croesor, 37/22).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Abergeirw
Calvinistic Methodists | Wales | Llanfachreth
Eglwys Abergeirw (Llanfachreth, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Abergeirw
Religious institutions | Wales | Llanfachreth

Personal names

Corporate names
Eglwys Abergeirw (Llanfachreth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details