ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Bethesda Mynydd y Fflint, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MYNFLI

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Bethesda Mynydd y Fflint

Short Title: Capel Bethesda Mynydd y Fflint, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1906-1972

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 gyfrol)

Name of creator(s): Capel Bethesda Mynydd y Fflint

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Credid mai gŵr o'r enw Dafydd Jones ddechreuodd yr achos ym Mynydd y Fflint ym 1801 ac ef a gychwynnodd yr Ysgol Sul yn ei gartref, Waen Isaf. Rhoddwyd tir i'r achos gan fonheddwr lleol, Edward Lewis, Bryn Edwyn, ac agorwyd y capel gan John Elias rhywbryd rhwng 1824 ac 1826. Ymestynnwyd ac atgyweiriwyd y capel ym 1859 ac adnewyddwyd yr adeilad ymhellach ym 1882.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Bethesda Mynydd y Fflint, sef cofrestr bedyddiadau, 1906-1972 (gydag amryw fylchau), a phriodasau, 1938-1956 (gyda bylchau).
Records of Bethesda Chapel Flint Mountain, comprising a register of christenings, 1906-1972 (with gaps), and marriages, 1938-1956 (with gaps).

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn un ffeil, sef cofrestr bedyddiadau a phriodasau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosib.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mrs Gwawr Booth, Wrecsam, Rhagfyr 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofrestr bedyddiadau, 1833-1836, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/4495) a cheir copi microffilm yn LlGC. Ceir hefyd adysgrif o dri cofnod bedydd yn y capel, 1833, yn LlGC (CMA 13148). Yn ogystal, fe gedwir lluniau a deunydd yn ymwneud â hanes y capel yn Archifdy Sir Ddinbych, Rhuthun.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Siân Bowyer.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: G. Owen, Hanes Methodistiaeth Sir Fflint (1914); Ieuan Gwynedd Jones (ed.), The religious census of 1851 : a calendar of the returns relating to Wales (Cardiff, 1981); Cronfa CAPELI LlGC.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2003.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Flint Mountain
Mynydd y Fflint (Church : Flint Mountain, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Flint Mountain

Personal names

Corporate names
Mynydd y Fflint (Church: Flint Mountain, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details