ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Pentyrch, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 PENTYR

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Pentyrch

Short Title: Capel Pentyrch, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1948

Level of description: Fonds

Extent: 1 eitem

Name of creator(s): Capel Pentyrch

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd a sefydlwyd Capel Methodistiaid Calfinaidd Pentyrch, Four Crosses, Llanfair Caereinion, yn 1834. Gelwid y capel weithiau yn gapel y Gelli am ei fod wedi cael ei adeiladu ar dir y Gelli. Mae'r capel yn rhan o Ddosbarth Llanfair, Henaduriaeth Trefaldwyn Isaf.

CONTENT

Scope and content/abstract: Tystysgrif er mwyn cofrestru priodasau ar gyfer Capel Methodistiaid Calfinaidd Pentyrch, Llanfair Caereinion, 1 Rhagfyr 1948.
A certificate in order that marriages be registered for Pentyrch Calvinistic Methodist Chapel, Llanfair Caereinion, 1 December 1948.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn un ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA : Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr R. M. Edwards, Croesoswallt, Ionawr 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir Adroddiadau Blynyddol, 1979-1992, yn LLGC; lluniau yn LLGC, Albwm Ffoto 768; a chynlluniau yn LLGC, Mortimer PG 2612.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog hwn: Cronfa ddata Capeli LLGC; Griffith, Edward, Hanes Methodistiaeth Trefaldwyn Isaf , Caernarfon, 1914.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanfair Caereinion
Religious institutions | Wales | Llanfair Caereinion

Personal names

Corporate names
Capel Pentyrch (Llanfair Caereinion, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details