ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Pontrobert, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 PONTRO

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Pontrobert

Short Title: Capel Pontrobert, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1913-1914

Level of description: Fonds

Extent: 1 gyfrol

Name of creator(s): Capel Pontrobert

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd capel Pontrobert, Meifod, plwyf Llangynyw, Sir Drefaldwyn yn 1800, ond fe'i defnyddiwyd fel ysgol am gyfnod pan oedd John Hughes Pontrobert yn dysgu yno. Ordeiniwyd ef yn weinidog gyda'r Methodistiaid yn 1814 a daeth yr adeilad yn gapel eto, gyda John Hughes a'i wraig Ruth yn byw yn y tŷ. Gelwir y capel hwn yn Hen Gapel John Hughes, ac ailagorwyd y drysau yn 1995 fel 'Canolfan Undod ac adnewyddiad Cristnogol i'r genedl'.
Adeiladwyd Capel Newydd Pontrobert, a elwir hefyd yn Capel uchaf, yn 1865 ac fe'i sefydlwyd yn yr un flwyddyn. Fe gostiodd dros £500 i'w adeiladu, ac fe gliriwyd y rhan fwyaf o'r ddyled trwy gynnal casgliad cyffredinol trwy Sir Drefaldwyn.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Pontrobert, sef llyfr cofnodion, 1913-1914, yn nodi enwau yr holl danysgrifwyr o swllt ac uchod at gasgliad neilltuol a wnaed at godi capel newydd Pontrobert yn 1865, ac ychydig o hanes adeiladu'r capel.
Records of Pontrobert Chapel, comprising a volume, 1913-1914, listing the names of all subscribers of a shilling or more towards the collection made for the erection of a new chapel at Pontrobert in 1865, together with some history of building the chapel.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn un ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr R. M. Edwards, Croesoswallt, Ionawr 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol, 1919-1920, yn LLGC ynghyd â ffotograffau (NLW Photo Album 768; GC/C11407-11407J; Places File: Trallwm). Mae cofrestri'r capel, 1808-1836, yn yr Archifdy Gwladol, copi microffilm ohono yn LlGC (NPR Rîl 31/3909 (viii) [Mt/42]), ac adysgrif o'r gofrestr genedigaethau a bedyddiadau, 1807-1836, ymhlith papurau D. Teifigar Davies. Ceir adysgrif o gofnodion bedyddio, 1811-1837, yn NLW MS 11857B; 'Hanes Dirwest ym Mhontrobert a Meifod' gan E. J. Jones, Meifod yn LLGC, CMA 16540; a gweithredoedd hen gapel Pontrobert, 1801-1939, yn CMA P2/1-9.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog hwn: Cronfa ddata Capeli Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Griffith, Edward, Hanes Methodistiaeth Trefaldwyn Isaf , Caernarfon, 1914; Rhosier, Nia, 'Y Mannau Neulltuedig', Cristion , rhif 85, 1997.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Pontrobert
Capel Newydd (Pontrobert, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Pontrobert

Personal names

Corporate names
Capel Newydd (Pontrobert, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details