ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Hill's Lane, Amwythig, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 HILLSL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig

Short Title: Capel Hill's Lane, Amwythig, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1838-1945

Level of description: Fonds

Extent: 15 cyfrol, 1 bwndel

Name of creator(s): Capel Hill's Lane, Amwythig

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu Methodistiaid Calfinaidd Amwythig yn addoli o 1805 ymlaen yn hen gapel y Wesleaid, Hill's Lane, a adeiladwyd yn 1781. Yn 1826 prynwyd y capel ganddynt ac fe'i chwalwyd er mwyn adeiladu capel newydd ar yr un safle. Yn 1870 adeiladwyd capel newydd eto ar yr un safle. Roedd y capel yn rhan o Henaduriaeth Trefaldwyn Isaf, Dosbarth y trefydd Seisnig.
Bu'r Capel am gyfnod yn hollol Gymreig, ond wedyn cafwyd gwasanaeth cymysg o Gymraeg a Saesneg. O 1886 ymlaen, cafwyd gwasanaeth Cymraeg yn y bore a gwasanaeth Saesneg yn yr hwyr. Caewyd y capel yn 1931 oherwydd gorchymyn pwrcasu gorfodol ac ymunodd yr aelodau â'r Eglwys Saesneg yn St David's, Belmont, yn y flwyddyn honno.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig, yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1864-1931, cofrestri a llyfrau cofnodion yr Ysgol Sul, 1838-1914, a gohebiaeth a deunydd perthynol, 1925-1945.
Records of Hill's Lane Chapel, Shrewsbury, including, various financial records, 1864-1931, registers and minute books of the Sunday School, 1838-1914, and correspondence with associated papers, 1925-1945.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ddwy gyfres: cofnodion ariannol a chofnodion yr Ysgol Sul; ac yn ddwy ffeil.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr R. M. Edwards, Croesoswallt, Rhagfyr 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofysgrifau Hill's Lane, yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1812-1829, cofrestr aelodaeth, 1808-1870, cofrestr aelodau'r Gymdeithas Ddirwest, 1836-1855, ac amryw gyfrifon, 1826-1922, yn LLGC, CMA 13130-13138. Ceir gohebiaeth, 1903 a 1932-1933, a gwybodaeth bellach am y capel yn CMA 16510, 4493, 18389, a HZ1/5/25-6. Ceir hefyd adroddiadau blynyddol, 1892-1914 gyda bylchau, yn LLGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Wiliams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog hwn: Griffith, Edward, Hanes Methodistiaeth Trefaldwyn Isaf , Caernarfon, 1914; Presbyterian Church of Wales, Hill's Lane, Shrewsbury, Report for 1907.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | England | Shrewsbury
Capel Hill's Lane (Shrewsbury, England) | Archives
Religious institutions | England | Shrewsbury

Personal names

Corporate names
Capel Hill's Lane (Shrewsbury, England)

Places
Shrewsbury (England)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details