ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel y Morfa, Abergele, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 MORELE

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofnodion Capel y Morfa, Abergele

Short Title: Capel y Morfa, Abergele, cofnodion (records)

Creation date(s): 1930-2003

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs bach)

Name of creator(s): Capel y Morfa, Abergele

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd ac agorwyd Capel y Morfa yn 1866, ond roedd cynulleidfa o Fethodistiaid Calfinaidd wedi bodoli yn y cylch ers troad y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Buont yng Nghapel Penbrynllwyni o 1826 hyd 1864, pryd y tynnwyd y capel i lawr. Bu'r gynulleidfa'n cwrdd yn nhŷ 'Y Sun' am ddwy flynedd cyn i Gapel y Morfa gael ei adeiladu. Unwyd gofalaeth Capel y Morfa â Rhuddlan rhwng 1924 ac 1933, ac eto rhwng 1952 ac 1961. Bu o dan yr un ofalaeth ag Eglwys Warren Road, Y Rhyl, 1947-1950. Mae'r capel yn Nosbarth Rhuddlan, Henaduriaeth Dyffryn Clwyd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel y Morfa, Abergele, gan gynnwys dau lyfr cofnodion, 1930-1996, dau lyfr cyfrifon, 1967-2002, pamffledi yn ymwneud â hanes y capel a'r henaduriaeth, 1966-2003, a phapurau perthnasol eraill, 1966-2003.
Records Capel y Morfa, Abergele, including two minute books, 1930-1996, two account books, 1967-2002, pamphlets relating to the history of the chapel and the presbytery, 1966-2003, and other associated papers, 1966-2003.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yn LLGC yn ddwy gyfres: cofnodion a chyfrifon; ac yn dair ffeil: llyfrau nodiadau, pamffledi a rhaglenni cyfarfodydd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Gorffennaf 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofrestr bedyddiadau Capel Penbrynllwyni, 1831-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/3872) a cheir copi microffilm yn LlGC; ceir adroddiadau blynyddol, 1986-1995, yn LlGC, ystadegau'r Ysgol Sul, 1818-1821, yn CMA 27639 ac atgofion am y capel, 1935, yn CMA 17842.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Hywel Gwynn Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Cronfa ddata CAPELI yn LLGC; Y Parch. F. Jones, gol., Dechreuad a Chynnydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Abergele, Pensarn, Bettws, Llysfaen, Llanddules, Pen Bryn Llwyni, Morfa, a Thywyn (Dolgellau, 1908).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Abergele | Archives
Capel y Morfa (Abergele, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Abergele

Personal names

Corporate names
Capel Penybrynllwyni (Abergele, Wales)
Capel y Morfa (Abergele, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details