ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Gibea, Cwmgwili, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 GIBCWM

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Gibea, Cwmgwili

Short Title: Capel Gibea, Cwmgwili, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1911-1992

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Gibea, Cwmgwili

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd capel Gibea, Cwmgwili, yn 1899, yn gangen i gapel yr Hendre, Llandybïe.
Cychwynnwyd yr Ysgol Sul yn yr ardal, 31 Ionawr 1897, mewn llofft stabl o eiddo Mr a Mrs Anthony, Brynrodyn. Ymhen tua blwyddyn a hanner aeth y llofft yn rhy fychan, a chafwyd darn o dir yn rhad ac am ddim gan Mr Rees Jones, Tanyfan, i adeiladu ysgoldy. Codwyd yr adeilad yn 1899 ar gyfer tua cant ac ugain o gynulleidfa.
Roedd y capel yn rhan o Ddosbarth yr Hendre, Henaduriaeth Gogledd Myrddin. Mae'r achos bellach wedi dod i ben.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofrestr bedyddiadau, 1911-1960, a chyfrol o gofnodion, 1915-1992, Capel Gibea, Cwmgwili.
A register of christenings, 1911-1960, and a minute book, 1915-1992 of Gibea Chapel, Cwmgwili.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ddwy ffeil: cofrestr bedyddiadau a chofnodion eglwysig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Physical characteristics: Mae'r cyfrolau wedi'u heffeithio gan leithder (fe'u glanhawyd yn LLGC).

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC, 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae adroddiadau blynyddol y capel, 1912-1914, hefyd ar gadw yn LlGC (dan Capel Hendre).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crewyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Barbara Davies.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Roberts, Gomer M., Hanes plwyf Llandybïe (Caerdydd, 1939); Davies, W. M., Hanes cychwyniad a chynydd y trefnyddion Calfinaidd yn Nosbart h yr Hendre (Llanelli, 1908).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Cwmgwili
Capel Gibea (Cwmgwili, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Cwmgwili

Personal names

Corporate names
Capel Gibea (Cwmgwili, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details