ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Adwy'r Clawdd, Coedpoeth, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 ADCLAWDD

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Adwy'r Clawdd, Coedpoeth

Short Title: Capel Adwy'r Clawdd, Coedpoeth, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1905-1987

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Adwy'r Clawdd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd yr eglwys yn 1747 a chredir fod capel wedi ei adeiladu yn Adwy'r Clawdd erbyn 1750. Cafwyd estyniad i'r capel yn 1862 ond aeth y capel yma ar dân yn 1884 a bu raid adeiladu capel newydd. Agorwyd hwnnw yn Awst 1885. Yn 1934 ymunodd eglwys Adwy'r Clawdd gyda Bethel a'r Nant dan un ofalaeth, a ffurfiwyd pwyllgor bugeiliol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Adwy'r Clawdd, Coedpoeth, yn cynnwys llyfr cyfrifon o gyfraniadau aelodau'r capel, 1905-1987, a chyfrol yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd ysgolion dosbarth Adwy'r Clawdd, 1933-1942.
Records of Adwy'r Clawdd, Coedpoeth, including an account book of chapel members' contributions, 1905-1987, and a minute book of schools of Adwy'r Clawdd district meetings, 1933-1942.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ddwy ffeil: llyfr cyfrifon a llyfr cofnodion.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd ar ran y capel gan Mr Gareth Vaughan Williams, Wrecsam, Tachwedd 2003.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau ychwanegol yn ymwneud â Chapel Adwy'r Clawdd, Coedpoeth yn NLW: CMA 8952; CMA 13148 (Cofrestr Sir Fflint 1805-1836); CMA 13282; CMA E9/1-9; CMA EZ1/219/1-5; CMA H81/12/1; CMA H81/14; CMA K1/4; CMA NZ/8; CMA L1-L4, L6; NLW 897C (les); ac yn yr Archifdy Cenedlaethol, Llundain: RG 4/3863 (cofrestr genedigaethau a bedyddiadau, 1810-1837) (ceir meicroffilm yn LLGC, NPR Rîl 18/3863).

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Hanes y Methodistiaid Calfinaidd yn Adwy'r Clawdd (1747-1947) gan Huw Llewelyn Williams.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau ACCR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Coedpoeth
Calvinistic Methodists | Wales | Wrexham
Eglwys Adwy'r Clawdd (Coedpoeth, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Coedpoeth
Religious institutions | Wales | Wrexham

Personal names

Corporate names
Eglwys Adwy'r Clawdd (Coedpoeth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details