ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Morgan, T. J., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TJMORGAN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau T. J. Morgan

Short Title: Morgan, T. J., papurau (papers)

Creation date(s): 1862-1987 (crynhowyd [1940]-1986)

Level of description: Fonds

Extent: 0.105 metrau ciwbig (7 bocs)

Name of creator(s): T. J. Morgan

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ysgrifwr ac ysgolhaig oedd Thomas John Morgan. Fe'i ganed yn Y Glais, Abertawe yn 1907. Aeth i Goleg Prifysgol Abertawe a Choleg Prifysgol Dulyn cyn cael swydd fel darlithydd yn Adran y Gymraeg, Coleg Prifysgol Caerdydd, a threulio cyfnod fel gwas sifil yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Treuliodd ddeng mlynedd yn Gofrestrydd Prifysgol Cymru, o 1951 hyd 1961 pan benodwyd ef yn Athro'r Gymraeg yn Abertawe. Yn 1946 penodwyd T. J. Morgan yn gyd-olygydd Y Llenor , ac ef a olygodd y rhifyn olaf sef rhifyn coffa i W. J. Gruffydd, golygydd gwreiddiol Y Llenor , yn 1955. Cyhoeddodd a chyflwynodd nifer o weithiau ysgolheigaidd yn ogystal. Bu farw yn 1986.

CONTENT

Scope and content/abstract: Casgliad o lythyrau a chyfansoddiadau a anfonwyd at W. J. Gruffydd a T. J. Morgan ar gyfer eu cynnwys yn Y Llenor , 1891-1988. Ceir hefyd bapurau a gasglwyd gan T. J. Morgan, sef papurau Llewellyn Llewellyn ('Llywelyn Ddu o Lan Tawe'), Abertawe, [ c.1880]-[ c.1924]; papurau'r Parch Ben Davies, Panteg, 1862-1964; ychydig o bapurau R. G. Berry a phapurau T. J. Morgan ar R. G. Berry, 1885-1962; a thair cyfrol o dorion papur newydd, 1850-1950.
A collection of letters and compositions sent to W. J. Gruffydd and T. J. Morgan to be included in Y Llenor, 1891-1988. There are also papers accumulated by T. J. Morgan such as the papers of Llewellyn Llewellyn ('Llywelyn Ddu o Lan Tawe'), Swansea, [ c. 1880]-[ c.1924]; papers of the Rev. Ben Davies, Panteg, 1862-1964; some R. G. Berry papers and T. J. Morgan's papers on R. G. Berry, 1885-1962; and three volumes of newspaper cuttings.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg , Saesneg .

System of arrangement: Trefnwyd yn bedwar grŵp: papurau Llewellyn Llewellyn, papurau Ben Davies, casgliad R. G. Berry, a phapurau'r Llenor . Ceir hefyd un gyfres o gyfrolau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Bu papurau T. J. Morgan yn nwylo ei deulu cyn cyrraedd y Llyfrgell. Derbyniodd yr Athro Henry Lewis bapurau Llewellyn Llewellyn yn rodd (ni wyddys oddi wrth bwy) cyn iddo yntau eu rhoi yn rodd i T. J. Morgan.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs T. J. Morgan, Dr. Prys Morgan a Mr Rhodri Morgan, Abertawe, 1987.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir pamffledi a brynwyd gan T. J. Morgan yn LlGC. Gweler hefyd ddisgrifiadau'r grwpiau.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Casglodd T. J. Morgan nifer o bapurau a grëwyd cyn ei eni, a cheir nodiadau gan Prys Morgan wedi marwolaeth T. J. Morgan.

Archivist's note: Crëwyd gan Hywel Gwynn Williams.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru , gol. Meic Stephens (Caerdydd, 1997), Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 , (Llundain, 1953), 'Llyfr Ffugenwau' (LlGC).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2004.


INDEX ENTRIES
Subjects
Morgan, T. J. | (Thomas John), | 1907-1986 | Archives
Welsh literature | 19th century
Welsh literature | 20th century

Personal names
Morgan , T. J. (Thomas John) , 1907-1986

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details