ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Babell, Pont Siôn Norton, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BABELL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Babell, Pont Siôn Norton

Short Title: Eglwys Babell, Pont Siôn Norton, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1906-1948

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Eglwys Babell, Pont Siôn Norton

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd eglwys Babell, Pont Siôn Norton, ym mis Mawrth 1906.
Cynhelid cyfarfodydd gweddi ac Ysgol Sul ym Mhont Siôn Norton mor gynnar â'r flwyddyn 1886, a hynny dan nawdd eglwys Penuel, Pontypridd. Ond pan gychwynnwyd yr achos yng Nghilfynyddd yn 1887, peidiodd yr Ysgol Sul ym Mhont Siôn Norton am gyfnod. Adeiladwyd capel Bethel, Cilfynydd, yn 1888, ac yn 1904 cododd yr eglwys honno ysgoldy gwerth £500 ym Mhont Siôn Norton.
Yn ystod Diwygiad 1904-1905 arferai rhai o drigolion Cilfynydd fynd i Bont Siôn Norton i gynnal cyfarfodydd gweddi. Ymunodd nifer fawr â'r Ysgol Sul yno, ac anfonodd eglwys Bethel gais i'r Cyfarfod Misol am ganiatâd i sefydlu eglwys yno. Caniatawyd y cais ac awdurdodwyd y Parch. William Lloyd, Bryntirion, a Mri. Robert Jenkins, Cilfynydd, a John Morgan, Gyfeillion, i wneud y gwaith. Cyflwynodd eglwys Bethel yr ysgoldy a adeiladwyd yn 1904 i'r achos, a sefydlwyd eglwys Babell, 8 Mawrth 1906.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Babell, Pont Siôn Norton, 1906-1948, yn cynnwys cyfrifon a chasgliad y Weinidogaeth.
Records of Eglwys Babell, Norton Bridge, 1906-1948, including accounts and Ministry collection accounts.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn dair ffeil: casgliad y Weinidogaeth; cyfrifon y Weinidogaeth; a chyfrifon amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffuflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC, 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Mawrth 2004.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crewyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Barbara Davies.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Braslun o hanes Bethel, Cilfynydd, 1887-1937 (1938); a'r archif ei hun.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Pont Siôn Norton
Eglwys Babell (Pont Siôn Norton, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Pont Siôn Norton

Personal names

Corporate names
Eglwys Babell (Pont Siôn Norton, Wales)

Places
Pont Siôn Norton (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details