ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf., cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 CWMLAN

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf.

Short Title: Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf., cofnodion (records)

Creation date(s): 1923-1960

Level of description: Fonds

Extent: 0.172 metrau ciwbig (6 bocs)

Name of creator(s): Llan and Welsh Church Press Company Limited

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ymgorfforwyd Llan and Welsh Church Press Company Limited (Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf) ar 13 Mehefin 1923. Ni newidiwyd enw cofrestredig y cwmni, ond defnyddiwyd yr enw Cymraeg gan fwyaf yn yr ohebiaeth. Cyhoeddai deunydd ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru. T.I. Ellis oedd ysgrifennydd Comisiwn Cyhoeddiadau'r Eglwys yng Nghymru, 1949-1951, a Chwmni'r Llan. Griffith Jones, Caernarfon, oedd trysorydd y cwmni,1947-1953. Diddymwyd y cwmni yn 1987.

CONTENT

Scope and content/abstract: Memorandwm ac Erthyglau'r Cwmni, 1923; cofnodion a phapurau gweinyddol eraill,1923-1960; papurau ariannol, 1946-1960; llyfrau llythyrau a gohebiaeth, 1945-1960; papurau personol a gohebiaeth T.I.Ellis,1944-1960; papurau personol J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; a phapurau yn ymwneud â materion yr Eglwys yng Nghymru = Memorandum and Articles of Association, 1923; minutes and other administrative papers, 1923-1960; financial papers, 1946-1960; letter books and correspondence, 1945-1960; personal papers and correspondence of T. I. Ellis, 1944-1960; personal papers of J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; and papers relating to Church in Wales matters, 1944-1956.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Cadwyd y drefn wreiddiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog, yn Gymraeg a Saesneg, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr T. I. Ellis, Aberystwyth, 1960, 1962 a 1964.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Gofnodion Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf. (Schedule of the Llan and Welsh Church Press Co. Records).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Church in Wales | Publishing
Llan and Welsh Church Press Company | Archives
Publishers and publishing | Wales

Personal names
Ellis , T. I. (Thomas Iorwerth) , 1899-1970
Jones , J. Griffith , [alive 1947-1953] , of Caernarfon

Corporate names
Church in Wales
Llan and Welsh Church Press Company

Places
Caernarfon (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details