ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Hughes, D. G. Lloyd, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 LLOHES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau D. G. Lloyd Hughes

Short Title: Hughes, D. G. Lloyd, papurau (papers)

Creation date(s): 1780-2001 (crynhowyd [c. 1955]-2001)

Level of description: Fonds

Extent: 0.798 metrau ciwbig (62 bocs, 3 waled, 8 drôr, 47 rolyn)

Name of creator(s): Dafydd Glyn Lloyd Hughes (born 1921)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd a magwyd Dafydd Glyn Hughes (g. 1921) ym Mhwllheli, sir Gaernarfon. Mynychodd Ddosbarth y Babanod ac Ysgol Elfennol Troed-yr-allt ac Ysgol y Sir, Pwllheli. Treuliodd ei yrfa yn y Gwasanaeth Sifil, yn Llundain i gychwyn, ond hefyd mewn gwahanol ardaloedd ar draws Cymru a Lloegr. Bu'n byw yn Aberystwyth, Ceredigion, 1960-1966, a symudodd i Ben-bre, sir Gaerfyrddin, yn 1966, ac yna i New Inn, Pencader. Dyfed, yn 1985. Cynhyrchodd lawer o lyfrau ac erthyglau ar hanes lleol Pwllheli, ardal Llanelli a New Inn, ysgrifennodd ar gyfer Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon, Y Casglwr, Llanw Llyn, Llafar Gwlad, Barn, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ogystal â chyfrannu erthyglau i gyfrolau Cyfres y Cymoedd ar Gwm Aman (Llandysul, 1996) a Merthyr a Thaf (Llandysul, 2001).

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau D.G. Lloyd Hughes yn ymwneud â hanes Pwllheli, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn, yn cynnwys adysgrifau, torion, erthyglau a chopïau o rannau o'i lyfrau, 1808-[1985]; papurau yn ymwneud â Llanfihangel-ar Arth, New Inn a Gwyddrug, sir Gaerfyrddin, [1985]-2001; erthyglau a gyhoeddwyd ganddo,1968-2001; cofnodion, nodiadau ac erthyglau amrywiol, 1893-2001; gweithredoedd eiddo, 1803-1813; nodiadau achyddol, [20fed ganrif]; catalogau gwerthiant, 1890-1937; mapiau a chynlluniau, 1900-1917; enwau planhigion a blodau, [1950au]; nodiadau, adysgrifau a llungopïau o ddogfennau (13eg i'r 20fed ganrif) yn yr Archifdy Cenedlaethol yn ymwneud â Thir y Goron yng Ngogledd Cymru, yn bennaf yng nghymydau Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen a Dinllaen, sir Gaernarfon, [20fed ganrif]; golygfeydd gwreiddiol o Bwllheli,1780-1982, ac o sir Gaerfyrddin, 1870-1994 = Papers of D. G. Lloyd Hughes relating to the history of Pwllhelli, Llanelli, Pembrey and Burry Port, including newspaper transcripts, cuttings, articles and partial copies of his books, 1808-[1985]; papers relating to Llanfihangel-ar-Arth, New Inn and Gwyddrug, Carmarthenshire, [1985]-2001; published articles by him, 1968-2001; miscellaneous records, notes and articles, 1893-2001; title deeds, 1803-1813; genealogical notes, [20th century]; sale catalogues, 1890-1937; maps and plans, 1900-1917; plant and flower names, [1950s]; notes, transcripts and photocopies of documents (13th to 20th century) in The National Archives relating to Crown Lands in North Wales, mainly the commotes of Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen and Dinllaen, in Caernarfonshire, [20th century]; original views of Pwllheli, 1780-1983, and of Carmarthenshire, 1870-1994.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl pwnc gan D. G. Lloyd Hughes.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol. Gellir atgynhyrchu, storio neu drosglwyddo B/124 a B/126 drwy ganiatâd yr awdur yn unig.

Physical characteristics: Mae rhai eitemau ar ficroffilm.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog, yn Gymraeg a Saesneg, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history: Ni throsglwyddwyd peth o'r deunydd a restrir yng Nghatalog LlGC i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae'n dal ym meddiant D.G. Lloyd Hughes.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr D. G. Lloyd Hughes, New Inn, Pencader, 1992-2001.

ALLIED MATERIALS

Existence and location of originals: Mae llawer o'r papurau yn llungopïau a microffilmiau o gofnodion yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'r Archifdy Cenedlaethol yn Kew.

Publication note: Defnyddiodd D.G. Lloyd Hughes y rhan fwyaf o'r papurau ar gyfer ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau yn cynnwys Y Clwb Bach, Porth Tywyn : a history/The Burry Port Reading Room and Club(Porth Tywyn, 1984); Hanes Tref Pwllheli (Llandysul, 1986); Hanes yr Eglwys ym Mhwllheli (Pwllheli, 1987); Pwllheli - An old Welsh town and its history (Llandysul, 1991); Tir yr Abad : hanes New Inn a Gwyddgrug yn Shir Gar (Llandysul, 1996); 'Hanes Ystad y Goron Yng Ngogledd Cymru, 1282-1849', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, XXXII (2001), tt. 283-334.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn cynnwys deunydd gwreiddiol sy'n rhagddyddio'r adneuwr.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol i lunio'r restr: LlGC, Rhestr o Bapurau D. G. Lloyd Hughes (Schedule of D. G. Lloyd Hughes Papers); Hughes, D. G. Lloyd, Pwllheli - An old Welsh town and its history (Llandysul: Gomer, 1991); Hughes, D. G. Lloyd, Hanes Tref Pwllheli(Llandysul: Gomer, 1986); e-bost D. G. Lloyd Hughes at Glyn Parry yn LlGC, 7 Tachwedd 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Burry Port (Wales) | History
Crown lands | Wales | Cafflogion
Crown lands | Wales | Cymydmaen
Crown lands | Wales | Dinllaen
Crown lands | Wales | Eifionydd
Hughes, D. G. Lloyd | Archives
Llanelli (Wales) | History
Pembrey (Wales) | History
Pwllheli (Wales) | History

Personal names
Hughes , D. G. Lloyd

Corporate names

Places
Gwyddgrug (Wales)
Llanfihangel-ar-arth (Wales)
New Inn (Carmarthenshire, Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details