ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, J. W., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 JWJNES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau J. W. Jones

Short Title: Jones, J. W., papurau (papers)

Creation date(s): 1759-1954 (crynhowyd [1920au cynnar?]-1954)

Level of description: Fonds

Extent: 1.292 metrau ciwbig (49 bocs, 15 cyfrol)

Name of creator(s): John William Jones (1883-1954)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd John William Jones (1883-1945) yn awdur, bardd gwerin, cyhoeddwr a chasglwr. Ganwyd yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, sir Feirionnydd, ar 5 Mawrth 1883, yn fab i David Jones (?1848-1922), saer a oedd yn barddoni dan yr enw 'Glan Barlwyd'. Mynychodd Ysgol Gynradd Glan-y-pwll ac Ysgol Uwchradd Blaenau Ffestiniog. Aeth i weithio yn chwarel Oakley, Blaenau Ffestiniog, yn bedair ar ddeg oed, a bu yno am 53 mlynedd. Fel bardd, cyfrannai'n gyson i amryw o bapurau wythnosol Gymraeg a chyfnodolion. O 1940 ymlaen cyfrannodd golofn wythnosol boblogaidd o'r enw 'Y Fainc Sglodion' i'r Cymro. Golygodd a chyhoeddodd waith beirdd eraill oedd yn gysylltiedig â Blaenau Ffestiniog gan gynnwys: Ap Alun Mabon, Gwrid y Machlud (Blaenau Ffestiniog, 1941), Ioan Brothen, Llinell neu Ddwy (Blaenau Ffestiniog, 1942), Gwilym Deudraeth, Yr Awen Barod (Llandysul, 1943), Rolant Wyn, Dwr y Ffynnon (Blaenau Ffestiniog, 1949), a Caneuon R. R. Morris (Lerpwl, 1951).

CONTENT

Scope and content/abstract: Gohebiaeth, barddoniaeth, rhyddiaith a phapurau teuluol, yn ymwneud â J. W. Jones, 1878-1954, a'i dad, 'Glan Barlwyd',1866-1917; deunydd a gasglwyd gan J. W. Jones yn ymnweud ag unigolion a sefydliadau yn ardal Blaenau Ffestiniog, gan gynnwys gohebiaeth, barddoniaeth a phapurau eraill o eiddo 'Gwilym Deudraeth', 1917-1939, 'Elfyn', 1874-1917, Y Parch. R. R. Morris, 1883-1933, 'Alafon', 1875-1915, 'Llifon', 1899-1916, 'Isallt', 1887-1913, a 'Glyn Myfyr', 1893-1937; llythyrau at John Daniel Davies yn rhinwedd ei swydd fel golygydd Y Rhedegydd, 1930-1942; barddoniaeth a phapurau eraill o eiddo T. Gwynn Jones, 1910-1944; barddoniaeth, [1840]-1940, gan amryw feirdd, yn cynnwys Hedd Wyn ac R. Williams Parry; deunydd rhyddiaith amrywiol, peth ohono wedi'i gyhoeddi yn Y Drysorfa ac yn Y Rhedegydd,1879-1954; llawysgrifau cerddorol,1876-[c. 1934]; beirniadaethau eisteddfodol, 1870-1939; llyfrau lloffion yn cynnwys torion o'r wasg, [c. 1879]-1940; dyddiaduron, 1864-1935; cofnodion chwareli llechi Blaenau Ffestiniog, 1868-1951; amryw gyfrifon a llyfrau cyfrifon yn ymwneud â gwahanol fusnesau a sefydliadau, 1784-1932; cofnodion yn ymwneud ag eglwysi'r Methodistiaid Calfinaidd, 1840-1951, gan gynnwys rhai Bethel, Tanygrisiau, [1840x1945]; pregethau a nodiadau crefyddol,1846-1952; deunydd printiedig yn cynnwys effemera etholiadol, marwnadau, baledi, carolau ac emynau,1820-1948; a gweithredoedd a dogfennau'n ymwneud â siroedd Caernarfon, Meirionnydd a Dinbych, 1759-1947. = Correspondence, poetry, prose and family papers, relating to J. W. Jones, 1878-1954, and to his father, 'Glan Barlwyd', 1866-1917; material collected by J. W. Jones relating to individuals and organizations in the Blaenau Ffestiniog area, including correspondence, poetry and other papers of 'Gwilym Deudraeth', 1917-1939, 'Elfyn', 1874-1917, Rev. R. R. Morris, 1883-1933, 'Alafon', 1875-1915, 'Llifon', 1899-1916, 'Isallt', 1887-1913, and 'Glyn Myfyr', 1893-1937; letters to John Daniel Davies as editor of Y Rhedegydd, 1930-1942; poetry and other papers of T. Gwynn Jones, 1910-1944; poetry, [1840]-1940, by various poets, including Hedd Wyn and R. Williams Parry; various prose material, some of which was published in Y Drysorfa and Y Rhedegydd, 1879-1954; musical manuscripts, 1876-[c. 1934]; eisteddfod adjudications, 1870-1939; scrapbooks containing press cuttings, [c. 1879]-1940; diaries, 1864-1935; records of Blaenau Ffestiniog slate quarries, 1868-1951; various accounts and account books relating to various trades and organisations, 1784-1932; records relating to Calvinistic Methodist churches, 1840-1951, including those of Bethel, Tanygrisiau, [1840x1945]; sermons and religious notes, 1846-1952; printed material including electoral ephemera, elegies, ballads, carols and hymns, 1820-1948; and deeds and documents relating to Caernarfonshire, Merionethshire and Denbighshire, 1759-1947.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau John William Jones; 'Gwilym Deudraeth'; 'Elfyn'; Y Parch. Richard Robert Morris; 'Alafon'; 'Llifon'; 'Isallt'; 'Glyn Myfyr'; John Daniel Davies; 'Glan Barlwyd'; Thomas Gwynn Jones; llythyrau amrywiol; barddoniaeth; rhyddiaith; cerddoriaeth; beirniadaethau eisteddfodol; llyfrau lloffion; dyddiaduron; deunydd yn ymwneud â chwareli; cyfrifon; cofnodion etc, y Methodistiaid Calfinaidd; pregethau etc.; deunydd printiedig; dogfennau; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnod'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod deunydd'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Daeth papurau'r beirdd canlynol i feddiant J. W. Jones: Williams William Thomas Edwards ('Gwilym Deudraeth', 1863-1940), Robert Owen Hughes ('Elfyn', 1858-1919), Y Parchedig Richard Roberts Morris (1852-1935), Y Parchedig Owen Griffith Owen ('Alafon', 1847-1916), Y Parchedig William Griffith Owen ('Llifon', 1857-1922), Dr Robert Roberts ('Isallt', 1839-1914), Evan Williams ('Glyn Myfyr', ?1866-1937), John Daniel Davies (1874-1948), ei dad, David Jones ('Glan Barlwyd', ?1848-1922) a Thomas Gwynn Jones (1871-1949).

Immediate source of acquisition: Rhodd gan W. Jones, Blaenau Ffestiniog, 1926-1954.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o bapurau J. W. Jones; Dictionary of Welsh Biography down to 1940 (Llundain, 1959); Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Tanygrisiau
Calvinistic Methodists | Wales, North
Deeds | Wales | Caernarvonshire
Deeds | Wales | Denbighshire
Deeds | Wales | Merioneth
Jones, David, | 1848?-1922 | Archives
Jones, J. W. | (John William), | 1883-1954 | Archives
Poets, Welsh language | Wales | Blaenau Ffestiniog | Archives
Quarries and quarrying | Wales | Blaenau Ffestiniog
Welsh literature
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Alafon , 1847-1916
Davies , John Daniel , 1874-1948
Glyn Myfyr , 1897-1937
Gwilym Deudraeth , 1863-1940
Hedd Wyn , 1887-1917
Hughes , Robert Owen , 1858-1919 , Elfyn
Jones , David , 1848?-1922
Jones , J. W. (John William) , 1883-1954
Jones , T. Gwynn (Thomas Gwynn) , 1871-1949
Morris , Richard Roberts , 1852-1935
Owen , W. G. (William Griffith) , 1857-1922 , Llifon
Parry , Robert Williams
Roberts , Robert , 1839-1914

Corporate names
Bethel (Church : Tanygrisiau, Wales)

Places
Blaenau Ffestiniog (Wales)
Caernarvonshire (Wales)
Denbighshire (Wales)
Merioneth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details