ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gwilym Elian, llawysgrifau (manuscripts)

Reference code(s): GB 0210 MSGWILEL

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau Gwilym Elian

Short Title: Gwilym Elian, llawysgrifau (manuscripts)

Creation date(s): 1856-1900

Level of description: Fonds

Extent: 2 gyfrol

Name of creator(s): William Cosslett (Gwilym Elian)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd William Cosslett (Gwilym Elian, 1831-1904), yn swyddog glofa a bardd. Fe'i ganed yn Nantyceisiaid, Machen, sir Fynwy, yn fab i Walter Cosslett (m. 1879). Roedd ei frodyr Coslett Coslett (Carnelian), Thomas Coslett (Y Gwyliedydd Bach) a Cyrus Coslett (Talelian) hefyd yn feirdd. Priododd Mary Ann Thomas (m. 1896) ym 1855. Erbyn y 1850au roedd yn byw yn y Groeswen, ac yn ddiweddarach yn Hendredenny a Chaerffili, i gyd ym mhlwyf Eglwysilan (Eglwys Elian), Morgannwg. Gyda'i frawd Carnelian roedd yn aelod o'r cylch o feirdd 'Clic y Bont' ym Mhontypridd. Enillodd nifer o gadeiriau eisteddfodol ond ni chafodd lwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu farw 22 Medi 1904 yng Nghaerffili.

CONTENT

Scope and content/abstract: Dau lyfr nodiadau o waith William Cosslett (Gwilym Elian) yn cynnwys cerddi holograff, 1856-1900, ar amryw destunau. = Two notebooks of William Cosslett (Gwilym Elian) containing holograph poems, 1856-1900, on various subjects.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, ychydig o Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl rhifau cyfeirnod llawysgrifau LlGC: NLW MSS 24039-40.

Conditions governing access:

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Ar ôl ei farwolaeth daeth llawysgrifau Gwilym Elian i feddiant ei gyfaill y Parch C. Tawelfryn Thomas, Groeswen (gweler hefyd NLW MSS 9712-3).

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Vaughan Roderick, Treganna, gor-ŵyr i C. Tawelfryn Thomas, Mawrth 2013.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir llawysgrifau eraill o waith Gwilym Elian yn NLW MSS 9712-3 (rhan o bapurau C. Tawelfryn Thomas) ac NLW MS 15451B (rhan o bapurau J. Penry Thomas).

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Morgan Jones. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953); NLW, W.W. Price Biographical Index; Ancestry.com [gwelwyd 20 Mai 2013].

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Mai 2013


INDEX ENTRIES
Subjects
Cosslett, William, | 1831-1904 | Archives
Elegiac poetry, Welsh
Englyns
Welsh poetry | 19th century

Personal names
Cosslett , William , 1831-1904

Corporate names

Places
Caerphilly (Wales)
Pontypridd (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details