ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Alaw Ddu (W. T. Rees), papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ALAWDDU

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees)

Short Title: Alaw Ddu (W. T. Rees), papurau (papers)

Creation date(s): 1865-1904

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): William Thomas Rees, 1838-1904, 'Alaw Ddu'

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd 'Alaw Ddu', William Thomas Rees (1838-1904), yn gyfansoddwr a aned ym Mhwll-y-glaw, Pont-rhyd-y-fen, Morgannwg. Yn 1851 symudodd i Aberdâr lle y gweithiodd fel glöwr. Yno daeth dan ddylanwad 'Ieuan Gwyllt' (John Roberts) a cherddorion eraill y cyfnod. Yn 1861 symudodd i Dinas, Cwm Rhondda, lle y cyfansoddodd y dôn 'Glanrhonddda'. Yn 1870 symudodd i Lanelli, sir Gaerfyrddin. Arweiniodd gymanfaoedd canu a beirniadu mewn eisteddfodau ar hyd a lled Cymru, ac roedd yn godwr canu mewn sawl capel, yn cynnwys Trinity, Llanelli. Ffurfiodd y Llanelli Philharmonic Society a golygu ac ysgrifennu erthyglau ar gyfer nifer o gylchgronau cerddorol diwedd y 19eg ganrif. Yn ogystal â'r darnau sydd yn yr archif, ysgrifennodd yr alawganau 'Llywelyn ein Llyw Olaf'; a 'Y Bugail Da' a phedwar Offeren dros y meirw. Bu farw ar 19 Mawrth 1904 a chladdwyd ef ym Mynwent Capel Newydd, Llanelli.

CONTENT

Scope and content/abstract: Gohebiaeth 'Alaw Ddu', 1870-1904; copïau llawysgrif o'i gyfansoddiadau cerddorol, yn cynnwys alawganau, 1878-1901, anthemau,1875-1903, emynau,1865-1895,caneuon crefyddol,1875-1896, caneuon seciwlar, 1879-[c. 1900], a darnau cerddorfaol, 1889-1899; ac eitemau amrywiol, 1879-1894 = Correspondence of 'Alaw Ddu', 1870-1904; manuscripts of his musical compositions, comprising cantatas, 1878-1901, anthems, 1875-1903, hymns, 1865-1895, religious songs, 1875-1896, secular songs, 1870-[c. 1900], and orchestral pieces, 1889-1899; and miscellaneous items, 1879-1894.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llythyrau; amrywiol; a cherddorol, a drefnwyd ymhellach yn alawganau; anthemau; emynau; caneuon crefyddol; caneuon seciwlar; a cerddorfaol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr syd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog,'Rhestr o Bapurau Alaw Ddu (W.T.Rees, 1838-1904)', ar gael yn Llyfrgell Geedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Ni nodwyd y ffynhonnell

ALLIED MATERIALS

Publication note: Griffiths, Rhidian, 'Alaw Ddu : o'r pwll at y gân', Y Casglwr, 35 (1988), t. 3.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl arsail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Alaw Ddu (W.T. Rees,1838-1904); Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Hymns, Welsh language
Music | Wales
Music | Wales | Manuscripts
Rees, W. T. | (William Thomas), | 1838-1904 | Manuscripts
Rees, W. T. | (William Thomas), | Alaw Ddu, | 1838-1904 | Correspondence

Personal names
Rees , W. T. (William Thomas) , 1838-1904 , Alaw Ddu

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details