ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Rees, Alwyn D., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ADREES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Alwyn D. Rees

Short Title: Rees, Alwyn D., papurau (papers)

Creation date(s): [c. 1930]-1974

Level of description: Fonds

Extent: 0.839 metrau ciwbig (29 bocs, 1 rolyn)

Name of creator(s): Alwyn D. Rees

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Alwyn D. Rees (1911-1974) o Gorseinon, sir Forgannwg, yn gymdeithasegydd. Bu'n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Aberystwyth, cyn cael ei benodi'n diwtor yn 1936 ac yn Gyfarwyddwr Adran Efrydiau Allanol y coleg hwnnw yn 1949. Parhaodd yn y swydd tan ei farwolaeth. Gwelodd y bygythiadau sydd yn wynebu diwylliannau lleiafrifol, ac roedd yn gefnogwr brwd o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ystod cyfnod mwyaf dadleuol ei hanes. Roedd Rees yn un o'r ymgyrchwyr dros sefydlu neuadd Gymraeg i fyfyrwyr yn Aberystwyth. Roedd yn olygydd Barn, 1966-1974, ac Yr Einion rhwng 1949 a 1958. Yn 1950 cyhoeddodd gampwaith ar astudiaethau gwerin Cymru, Life in a Welsh Countryside, am blwyf Llanfihangel yng Ngwynfa yn y 1930au, ac roedd yn gyd-olygydd Welsh Rural Communities. Ysgrifennodd Celtic Heritage yn 1961 gyda'i frawd Brinley Rees.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â lle'r Gymraeg yn y Brifysgol a'r ymgyrch i sefydlu neuadd Gymraeg i fyfyrwyr yn Aberystwyth,1967-1974; papurau'n ymwneud â llyfrau, erthyglau a darlithoedd Alwyn D. Rees, 1933-1973, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, [c.1964]-1974; papurau'n ymwneud â Barn, 1966-1967; papurau'n ymwneud â darlledu yng Nghymru, 1938-1974; papurau'n ymwneud â'r diwydiant llechi yng Nghymru,1946; papurau'n ymwneud â gwleidyddiaeth yng Nghymru, 1911-1974; gohebiaeth gyffredinol, 1935-1974; a phapurau a gohebiaeth bersonol , 1930-1974 = Papers of the sociologist Alwyn D. Rees, 1911-1974, including papers relating to the University of Wales, mainly the University College of Wales, Aberystwyth, 1930s-1974, including papers relating to the commission established to examine the federal structure of the University of Wales in the 1960s; papers concerning the place of the Welsh language in the University and the campaign to establish a Welsh student hostel at Aberystwyth, 1967-1974; papers relating to the University of Malta, 1940-1951; Alwyn D. Rees's research papers, 1933-1973; papers relating to Alwyn D. Rees's books, articles and lectures, and further related research papers assembled by him, 1925-1974; papers relating to the Welsh language, 1952-1974, and Cymdeithas yr Iaith Cymraeg, [c. 1964]-1974; papers relating to Barn, 1966-1975; papers relating to broadcasting in Wales, 1938-1974; papers relating to the Welsh slate industry, 1946; papers relating to politics in Wales, 1911-1974; general correspondence, 1935-1974; and personal papers and correspondence, 1930-1974.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Prifysgol Cymru; Prifysgol Malta; papurau ymchwil; cyhoeddiadau, darlithoedd ac erthyglau; y Gymraeg; golygu cylchgrawn Barn darlledu; y diwydiant llechi; ffeiliau gohebiaeth gyffredinol; papurau personol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau moden - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Daeth y papurau i feddiant Alwyn D. Rees yn ystod ei fywyd a'i yrfa.

Immediate source of acquisition: Adneuwyd y grŵp cyntaf o bapurau i'r Llyfrgell gan Mrs M.E.Rees, gweddw Alwyn D. Rees, yn Chwefror 1978, a chawsant eu troi'n rhodd ym Medi 1992. Cyflwynwyd gweddill y papurau yn rhodd gan Dr Gwyn Davies, cofrestrydd cynorthwyol Adran Efrydiau Allanol, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ym Mehefin 1992, a rhai papurau yn rhodd gan Mr Brynmor Thomas, Borth, Ceredigion, yn 1993.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Papurau Alwyn D. Rees; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mis Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Broadcasting | Wales
Country life | Wales
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Eisteddfodau | Wales
Political prisoners | Wales
Protest movements | Wales
Publishers and publishing | Wales
Rees, Alwyn D. | Archives
Rural conditions | Wales
Slate industry | Wales, North
Television broadcasting | Wales
University of Wales | Archives
University of Wales, Aberystwyth | Archives
Wales | Politics and government | 20th century
Welsh language | Political aspects
Welsh language | Usage
Welsh periodicals

Personal names
Rees , Alwyn D.

Corporate names
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Neuadd Pantycelyn
University College of Wales (Aberystwyth, Wales)
University College of Wales (Aberystwyth, Wales) | Dept. of Extra-Mural Studies
University of Wales

Places
Aberystwyth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details