ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owain Lleyn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 OWAEYN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Owain Lleyn

Short Title: Owain Lleyn, papurau (papers)

Creation date(s): 1809-[1891]

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Owen Owen ('Owain Lleyn', 1786-1867)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd 'Owain Lleyn', Owen Owen (1786-1867), o Fodnithoedd, Botwnnog, sir Gaernarfon, yn fardd. Ganwyd yn 1786 yn ffermdy Bodnithoedd, yn fab i Gruffudd Owen, ac addysgwyd ef yn Ysgol Botwnnog. Cyfansoddai farddoniaeth i ddifyrru ei ei hun a'i gyfeillion, ond ambell dro byddai'n cystadlu'n llwyddiannus mewn eisteddfodau. Yr oedd hefyd yn beirniadu yn aml mewn eisteddfodau lleol. Priododd Dorothy, merch David Evans, Nantlle, a chawsant wyth o blant, yn cynnwys David Evan Owen a John Owen, pob un wedi'i fagu ym Modnithoedd. Bu farw Owain Lleyn ar 21 Awst 1867, yn 81 mlwydd oed. Yn 1909 cyhoeddwyd blodeugerdd o'i waith, Gwaith Barddonol Owain Lleyn (Pwllheli,1909), dan olygiad Myrddin Fardd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llythyrau Owain Lleyn at ei feibion ac oddi wrth Eben Fardd, 1851-1860; torion papur newydd, barddoniaeth Owain Lleyn yn bennaf [1842]-[1891]; barddoniaeth a gyhoeddwyd yn Gwaith Barddol Owain Lleyn (1909), [c. 1842]-1860; barddoniaeth na chyhoeddwyd, [c. 1842]-[c. 1853]; a llyfrau nodiadau o ryseitiau ac ymarferion ysgol, 1809-[c. 1868 = Letters from Owain Lleyn to his sons and from Eben Fardd, 1851-1860; newspaper cuttings, mainly of poetry by Owain Lleyn, [1842]-[1891]; poetry published in Gwaith Barddol Owain Lleyn (1909), [c.1842]-1860; unpublished poetry, [c. 1842]-[c. 1853]; and notebooks of recipes and school exercises, 1809-[c.1868].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; torion papur newydd; barddoniaeth; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael arlein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Mae'n ymddangos i'r papurau aros ym meddiant y teulu hyd nes iddynt gael eu cyflwyno'n rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, ac ychwanegwyd atynt gerddi a gyhoeddwyd ar ôl ei farwolaeth. The papers appear to have remained in the possession of the family until donated to the National Library of Wales, and copies of posthumously-published poems were added.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei or-wyresau Miss Dora Evans a Miss Mary W. Evans, Rhyd-y-main, Dolgellau,1960.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Crynhowyd ychydig eitemau gan ei deulu ar ôl ei farwolaeth.

Archivist's note: Crëwyd i brosiect ANW gan ddefnyddio y ffynonellau canlynol: LlGC, Rhestr o Bapurau Owain Lleyn; Myrddin Fardd (gol.), Gwaith Barddonol Owain Lleyn (Pwllheli, 1909).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Eben Fardd, | 1802-1863 | Correspondence
Owen, Owen, | Owain Lleyn, | 1786-1867 | Archives

Personal names
Eben Fardd , 1802-1863
Owen , Owen , 1786-1867 , Owain Lleyn

Corporate names

Places
Botwnnog (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details