ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Mudiad Ysgolion Meithrin, archif (archive)

Reference code(s): GB 0210 MUDYSGMEI

Held at: National Library of Wales

Title: Archif Mudiad Ysgolion Meithrin

Short Title: Mudiad Ysgolion Meithrin, archif (archive)

Creation date(s): 1971-1996

Level of description: Fonds

Extent: 2.426 metrau ciwbig (209 bocs, 17 ffeil bocs)

Name of creator(s): Mudiad Ysgolion Meithrin

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Mudiad Ysgolion Meithrin, Cymdeithas Genedlaethol Ysgolion Meithrin a Chylchoedd Chwarae Cymraeg, mewn cyfarfod cyhoeddus ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mangor yn 1971, gyda'r diben o hyrwyddo, cynnal ac ehangu'r ddarpariaeth o gylchoedd meithrin a chylchoedd chwarae gwirfoddol yn y Gymraeg ar hyd a lled Cymru, fel bod pob plentyn dan oed ysgol yng Nghymru yn medru derbyn addysg feithrin a datblygu trwy gyfrwng y Gymraeg. Lleolwyd pencadlys y mudiad yng Nghaerdydd i gychwyn (yn Aberystwyth erbyn hyn) ond y mae'r pwyslais ar gylchoedd chwarae lleol. Cofrestrir y grwpiau hyn, a elwir yn Gylchoedd Meithrin, yn elusennau annibynnol, a rheolir pob un gan bwyllgor o rieni a defnyddwyr eraill, sydd yn gyfrifol am fabwysiadu a gweinyddu polisïau, cyflogi staff, cyhoeddusrwydd a chodi arian. Trefnir y pwyllgorau ar lefel rhanbarth, gyda chefnogaeth rhwydwaith cenedlaethol o swyddogion datblygu. Cynyddodd nifer y Cylchoedd Meithrin o 70 yn 1971 i 574 yn 2003, a gall rhieni di-Gymraeg chwarae gyda'u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol Gymraeg mewn nifer o Gylchoedd Ti a Fi.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau gweinyddol Mudiad Ysgolion Meithrin, 1971-1996, yn cynnwys cofnodion, ffeiliau gohebiaeth, papurau cyllidol, a deunydd yn ymwneud â chyhoeddiadau, cyrsiau a digwyddiadau = Administrative papers, 1971-1996, of Mudiad Ysgolion Meithrin, including minutes, correspondence files, financial papers, and material relating to publications, courses and events.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ddau grŵp, pob un wedi ei drefnu fel a ganlyn: cyffredinol; gohebiaeth; gweinyddu; pwyllgorau; ffeiliau dyddiol; cyrsiau/digwyddiadau; cyllidol; cyhoeddiadau.

Conditions governing access: Mae ffeiliau C53-4 a C78-80 ar gau am 50 mlynedd o'r dyddiad olaf ym mhob ffeil; ac eithrio s40 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Cyfarwyddwr, Mr J. Bryan Jones, ym mis Tachwedd 1989 a Chwefror 1996, a chan ei olynydd, Mr Hywel Wyn Jones, yn Ebrill 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: LlGC, Casgliad Sain a Delweddau Symudol: un ar ddeg o becynnau Cynllun Van Leer - yn cynnwys tri ar ddeg o gasetiau sain (CM 8146-7, CM 8150-60). Pecyn The Pre-School Child: Resource Pack (Open University/PPA)- yn cynnwys tair disg sain 7" (45/1123-5). Recordiad tâp DAT, 'Caneuon Cledwyn' (Life Education/MYM), (DT/93). Recordiad caset o raglen 'Stondin Sulwyn', 17 Mehefin 1992, Radio Cymru, (CM 8145). Dau dâp fideo (dyblygion), 'Cyd-chwarae: Integreiddio plant ag anghenion arbennig i'r Cylchoedd Meithrin' gyda llyfrau nodiadau ar gyfer tiwtoriaid (MYM/Wales PPA), (VM 5649-50).
LlGC, Adran Darluniau a Mapiau: amrywiol ffotograffau du a gwyn (rhif derbyn 199800115), ffotograffau lliw (rhif derbyn 199800116), a negyddion (rhif derbyn 199800117).

Publication note: Stevens, Catrin, Meithrin: Hanes Mudiad Ysgolion Meithrin 1971-1996(Llandysul, 1996)

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Papurau Mudiad Ysgolion Meithin; gwefan Mudiad Ysgolion Meithrin, mis Mawrth 2003; Stevens, Catrin, Meithrin: hanes Mudiad Ysgolion Meithrin 1971-1996(Llandysul, 1996).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mis Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Education, Preschool | Wales
Mudiad Ysgolion Meithrin | Archives
Nursery schools | Wales
Welsh language | Study and teaching

Personal names

Corporate names
Mudiad Ysgolion Meithrin

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details