ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Canton, Caerdydd, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 SEVURCH

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Canton, Caerdydd

Short Title: Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Canton, Caerdydd, cofnodion (records)

Creation date(s): 1868-1980

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 bocs)

Name of creator(s): Severn Road Congregational Chapel

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Eglwys Gynulleidfaol Gymraeg Severn Road, Canton, Caerdydd, yn y flwyddyn 1867. Caeodd ym 1979 ac fe'i droswyd erbyn hyn yn fosg Billal. Mae'r ohebiaeth yn bennaf ynglŷn â chau y capel a gwerthu'r adeilad, 1980.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Caerdydd,1868-1980, yn cynnwys adroddiadau blynyddol, 1914-1979; llyfrau cofnodion, 1868-1979; cyfriflyfrau, 1877-1979; a chofrestri yr Ysgol Sul, 1888-1980 = Records of the Severn Road Congregational Chapel Cardiff, 1868-1980, including annual reports, 1914-1979; minute books, 1868-1979; account books, 1877-1979; and Sunday School registers, 1888-1980.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau nodiadau a chofrestri'r eglwys; cyfrifon amrywiol; Ysol Sul; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gellir cael mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Sally Davies, Canton, Caerdydd, 1981.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Congregationalists | Wales | Cardiff
Eglwys Gynulleidfaol Severn Road (Cardiff, Wales) | Archives

Personal names

Corporate names
Eglwys Gynulleidfaol Severn Road (Cardiff, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details