ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Parry, Owen, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 OPARRY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Owen Parry

Short Title: Parry, Owen, papurau (papers)

Creation date(s): 1696-1957

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Owen Parry

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Hynafiaethydd o Lanegryn, sir Feirionnydd oedd Owen Parry, a gasglodd fel rhan o'i lyfrgell bapurau William John Roberts, 'Gwilym Cowlyd' (1827-1904), bardd ac argraffydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Owen Parry, Llanegryn, hynafiaethydd, yn cynnwys grŵp sylweddol o farddoniaeth a phapurau William John Roberts, 'Gwilym Cowlyd', 1827-1904; nodiadau ar y diwydiant wlân,1696-1780; llawysgrif o bregethau ac emynau gan Thomas Phillips, Neuadd-lwyd,1809; papurau'n ymwneud ag Arwest Glan Geirionydd, 1890-1896, ac Eisteddfodau, 1878-1890; cofnodion dau ddosbarth efrydiau allanol dan arweiniad y rhoddwr,1929-30; arolygon ac adroddiadau'n ymwneud â Thywyn, Ffestiniog, sir Feirionnydd a Dolgellau, 1940-1957; chwe dogfen a oedd gynt yn eiddo i gyfreithiwr o Amlwch, 1793-1914 = Papers of Owen Parry, Llanegryn, antiquary, including a significant group of poetry and papers of William John Roberts, 'Gwilym Cowlyd', 1827-1904; notes on the woollen industry, 1696-1780; a manuscript of sermons and hymns by Thomas Phillips, Neuadd-lwyd, 1809; papers relating to Arwest Glan Geirionydd, 1890-1896, and to Eisteddfodau, 1878-1890; minutes of two extra-mural classes conducted by the donor, 1929-30; surveys and reports relating to Towyn, Ffestiniog, Meirionethshire and Dolgellau, 1940-1957; six documents previously belonging to a solicitor from Amlwch, 1793-1914.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern- gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Owen Parry, Heulfre, Llanegryn, Tywyn, yn 1958, a phapurau ychwanegol yn rhodd gan Mrs Owen Parry, Llanegryn yn 1959.

ALLIED MATERIALS

Related material: Llyfrgell Genedlaethol, Llawysgrifau Cwrtmawr; Prifysgol Bangor, Papurau Gwilym Cowlyd.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn rhagddyddio bywyd y casglwr, Owen Parry.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Owen Parry.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Amlwch (Wales) | History
Eisteddfodau | Wales | Gwynedd
Parry, Owen, | of Llanegryn | Archives
Social surveys | Wales | Gwynedd
Welsh poetry | 19th century
Wool industry | Wales
Woolen goods | Wales

Personal names
Gwilym Cowlyd , 1828-1904
Parry , Owen , of Llanegryn
Phillips , Thomas , 1772-1842

Corporate names

Places
Amlwch (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details