ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
PDAG, archifau (archives)

Reference code(s): GB 0210 PDAG

Held at: National Library of Wales

Title: Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg

Short Title: PDAG, archifau (archives)

Creation date(s): 1987-1997

Level of description: Fonds

Extent: 2.749 metrau ciwbig (251 bocs)

Name of creator(s): Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg yn 1987 gan Gyd Bwyllgor Addysg Cymru i ddatblygu a chyd-gysylltu addysg yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob sector, megis mewn ysgolion meithrin, ysgolion cynradd, ysgolion cyfun, addysg uwch ac addysg i oedolion.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG, 1985-1994, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, adroddiadau a deunydd ymchwil, gyda phapurau sydd yn ymwneud gan fwyaf â'r sector addysg yng Nghymru (ysgolion, prifysgolion a cholegau, ac addysg i oedolion) ac â chyrff megis y Swyddfa Gymreig, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cyngor Cwricwlwm Cymru, Cydbwyllgor Addysg Cymru, Rhieni dros addysg Gymraeg, ac amryw gynghorau sir yng Nghymru = Records of the Welsh Education Development Committee (Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG), 1985-1994, including minutes of meetings, correspondence, reports and research material, with papers mostly relating to the Welsh education sector (schools, universities and colleges, and adult learning) and to bodies such as the Welsh Office, the Welsh Language Board, Curriculum Council for Wales, the Welsh Joint Education Committee, Parents for Welsh medium education, and to various county councils in Wales.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg, Catalan

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl pwnc.

Conditions governing access: Rhaid cael caniatâd Ysgrifennydd y Cyd-Bwyllgor Addysg yng Nghymru i gael gweld y papurau hyn cyn y flwyddyn 2015. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gellir cael mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru trwy law Iolo M. Ll. Walters, yn 1995 a 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Tri bocs o ddisgiau cyfrifiadurol, 27 casét ac 20 tâp fideo yn DH 990-1210; VM 5208-36 ac CM 5406-33 yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn LlGC. Gweler hefyd LlGC Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mis Mawrth 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Adult education | Wales
Education, Bilingual | Law and legislation | Wales
Education, Bilingual | Wales
Education, Higher | Wales
Education, Primary | Wales
Education, Rural | Wales
Education, Secondary | Wales
Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg | Archives
Welsh language
Welsh language | Government policy | Wales
Welsh language | Study and teaching | Wales

Personal names

Corporate names
Curriculum Council for Wales
Great Britain | Welsh Office. | Education Dept.
Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg
Rhieni Dros Addysg Gymraeg (Organization)
Welsh Joint Education Committee
Welsh Language Board

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details