ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, D. J., (Bethesda), papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DJWIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau D. J. Williams (Bethesda)

Short Title: Williams, D. J., (Bethesda), papurau (papers)

Creation date(s): 1834-1951 (crynhowyd [1890]-1951)

Level of description: Fonds

Extent: 0.2 metrau ciwbig (7 bocs)

Name of creator(s): David James Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu David James Williams (1870-1951) o Gaerffili, Morgannwg, yn gweithio yn y lofa cyn mynd yn ddisgybl i Ysgol Pengam. Yn 1886 enillodd ysgoloriaeth i Goleg Llanymddyfri, sir Gaerfyrddin, ac yna i Goleg Caerwrangon, Rhydychen, Lloegr. Bu'n athro yn Wolverhampton, Lloegr, cyn cael swydd prifathro Ysgol Sir Bethesda, Bethesda, sir Gaernarfon. Roedd yn flaenor yng Nghapel yr Annibynwyr ym Methesda. Bu'n gadeirydd Coleg Bala-Bangor, a lluniodd hanes y coleg, 'Hanes Coleg Bala-Bangor', a geiriadur bywgraffiadol o'r staff, a rhestri o'r myfyrwyr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau David James Williams (Bethesda), 1834-1951, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â hanes Coleg Bala-Bangor a gohebiaeth, 1891-1940; nodiadau'n ymwneud â chapeli'r Annibynwyr ym Methesda, 1933, a deunydd yn ymwneud ag Ysgol Sir Bethesda, 1893-1912 = Papers of David James Williams (Bethesda), 1834-1951, including material relating to the history of Bala-Bangor College and correspondence, 1891-1940; notes relating to Congregationalist chapels in Bethesda, 1933; and material relating to Bethesda County School, 1893-1912.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: copi llawysgrif o Hanes Coleg Bala-Bangor; bywgraffiadau'r staff; papurau amrywiol; gohebiaeth; papurau; a thorion papur newydd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arfeol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Anhysbys

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae copi o 'Hanes Coleg Bala-Bangor' yn NLW MSS 15508-9D.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys papurau a gasglwyd gan D. J. Williams sy'n rhagddyddio ei eni.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Papurau D. J. Williams, Bethesda, 1939, 1979, Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001).

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003eda


INDEX ENTRIES
Subjects
Athrofa Anibynol Bala-Bangor | Biography
Athrofa Anibynol Bala-Bangor | History
Athrofa Anibynol Bala-Bangor | Records and correspondence
Bethesda County School (Bethesda, Gwynedd, Wales) | Archives
Congregational churches | Wales | Bethesda (Gwynedd)
Congregational churches | Wales | Gwynedd
Religious institutions | Wales | Bethesda (Gwynedd)
Schools | Wales | Bethesda (Gwynedd)
Theological seminaries | Wales
Theology | Study and teaching | Wales
Universities and colleges | Wales, North
Williams, David James, | 1870-1951 | Archives

Personal names
Williams , David James , 1870-1951

Corporate names
Athrofa Anibynol Bala-Bangor
Bethesda County School (Bethesda, Gwynedd, Wales)

Places
Bethesda (Gwynedd, Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details