ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Watkin, W. Rhys, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WRHKIN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. W. Rhys Watkin

Short Title: Watkin, W. Rhys, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): 1787-1945 (crynhowyd [1900]-[1947])

Level of description: Fonds

Extent: 0.086 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): W. Rhys Watkin

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu'r Parch. William Rhys Watkin (1875-1947), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, yn weinidog Capel Moreia, Llanelli, sir Gaerfyrddin, am 37 mlynedd. Addysgwyd yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, a graddiodd mewn Cymraeg yn 1894 yn un o ddisgyblion cynharaf John Morris Jones, yn astudio'r bardd 'Bedo Brwynllys'. Dechreuodd ar ei yrfa fel gweinidog capel Tabernacl, Maesteg, Morgannwg, cyn symud i Gapel Moreia. Yr oedd yn aelod gweithgar o Gymdeithas Genhadol y Bedyddwyr, a'i llywydd yn 1945. Yr oedd hefyd yn hanesydd yr eglwys, yn cyhoeddi nifer o lyfrau a phamffledi ar bynciau crefyddol, a bu'n olygydd Seren Gomer rhwng 1920 a 1928. Casglodd rhai cofnodion ar Eglwys y Bedyddwyr Cymraeg, Eldon Street, Moorfields, Llundain, a oedd yn weithredol o 1846, ar y Parch. Richard Davies ('Yr Hen Belican'), a Thomas Jones (g. 1830) o Aberdaugleddau, sir Benfro, morwr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. William Rhys Watkin, yn cynnwys nodiadau pregethau a phapurau eraill,1899-1936; gohebiaeth, 1878-1948, blwyddlyfrau printiedig Undeb Bedyddwyr Cymru yn cynnwys cofnodion gan WRW, 1891-1945; nodiadau ymchwil ac erthyglau ar Bedo Brwynllys, y Parch. E. T. Jones, a hanes y Bedyddwyr, 1909-[1945], a llyfr nodiadau Pwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli,1928-1931; a chofnodion a gasglwyd ganddo, gan gynnwys cofnodion a chyfrifon eglwysi'r Bedyddwyr yn sir Gaerfyrddin a Morgannwg, 1843-930; nodiadau pregethau a phapurau eraill Richard Davies ('Yr Hen Belican'),1816-1873; papurau a llyfrau nodiadau amrywiol yn ymwneud â'r Bedyddwyr Cymraeg, 1787-1896; a phapurau Thomas Jones, morwr, o Aberdaugleddau, sir Benfro, 1845-1900 = Papers of Rev. William Rhys Watkin, including sermon notes and other papers, 1899-1936; correspondence, 1878-1948, printed Baptist Union of Wales yearbooks containing entries by WRW, 1891-1945; research notes and articles on Bedo Brwynllys, the Rev. E. T. Jones, and Baptist history, 1909-[1945], and notebook of the National Eisteddfod Committee, Llanelli, 1928-1931; and records collected by him, including minutes and accounts of the Welsh Baptist Church, Eldon Street, Moorfields, London, 1846-1905; records of Baptist churches in Carmarthenshire and Glamorgan, 1843-1930; sermon notes and other papers of Richard Davies ('Yr Hen Belican'), 1816-1873; miscellaneous papers and notebooks relating to Welsh Baptists, 1787-1896; and papers of Thomas Jones, mariner, of Milford Haven, Pembrokeshire, 1845-1900.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn grwpiau yn ôl rhodd, math a dyddiad. Trefnwyd rhan o rodd 1949 yn NLW MSS 17242-17302.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i LlGC; trosglwyddwyd llyfrau printiedig i LlGC, Adran y Llyfrau Printiedig, a ffotograffau i LlGC, Casgliadau Arbennig.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan by E. Watkin-Jones, merch y Parch. W. Rhys Watkin, yn 1949 and 1967.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae rhai o'r papurau yn rhagddyddio bywyd W. Rhys Watkin.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y fynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Papurau Parch. W. Rhys Watkin.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Baptists | Wales | Clergy
Baptists | Wales | History | Research
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | (1930 : | Llanelli). | Pwyllgor Llên | Archives
Eldon Street (Church : Moorfields, London, England) | Archives
Jones, Thomas, | b. 1830 | Archives
Sermons, Welsh | Wales
Watkin, W. Rhys | (William Rhys), | 1875-1947 | Archives
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Davies , Richard , 1797-1875 , Hen Belican
Jones , Thomas , b. 1830
Watkin , W. Rhys (William Rhys) , 1875-1947

Corporate names
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | (1930 : | Llanelli) | Pwyllgor Llên
Eldon Street (Church : Moorfields, London, England)

Places
Llanelli (Wales)
London (England)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details