ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Gynulleidfaol Bethesda (Bethesda Congregational Church), Tywyn, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 BETWYN

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Tywyn

Short Title: Eglwys Gynulleidfaol Bethesda (Bethesda Congregational Church), Tywyn, cofnodion (records)

Creation date(s): 1809-1957

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Bethesda Congregational Church, Tywyn

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cychwynnwyd achos Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Tywyn, sir Feirionnydd, yn y flwyddyn 1804. Ar ddiwedd y 19eg ganrif, adeiladwyd capel newydd, a gynlluniwyd gan T.E.Morgan, Aberystwyth, Ceredigion. Yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif, adeiladodd yr eglwys fans yn ogystal, ar gyfer y gweinidog.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Tywyn, sir Feirionnydd, 1809-1957; yn cynnwys adroddiadau blynyddol,1898-1957; cofrestr bedyddiadau a phriodasau,1809-1904; llyfrau cyfrifon, 1878-1915; llyfrau cofnodion, 1891-1914; llyfrau'r casgliad,1891-1902; gohebiaeth a chofnodion eraill yn ymwneud â gwerthu yr hen gapel, adeiladu capel newydd a mans a phrynu organ newydd, 1886-1938; a thraethodau a nodiadau ar hanes yr eglwys, [c. 1904] = Records of Bethesda Congregational Church, Tywyn, Merionethshire, 1809-1957; including annual reports, 1898-1957; register of baptisms and marriages, 1809-1904; account books, 1878-1915; minute books, 1891-1914; collection books, 1891-1902; correspondence and other records concerning the sale of the old chapel, building the new chapel and manse and buying a new organ, 1886-1938; and essays and notes on the history of the church, [c.1904].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC, Mân Adnau, 428-465.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog hefyd ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch David Williams, Tywyn,1958

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Gofnodion Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Towyn, Meirionnydd (Schedule of Bethesda Congregational Church, Towyn, Meirionnydd, Records).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Capel Bethesda (Tywyn, Wales) | Archives
Congregational churches | Wales | Gwynedd
Registers of births, etc. | Wales | Tywyn (Gwynedd)
Religious institutions | Wales | Gwynedd

Personal names

Corporate names
Capel Bethesda (Tywyn, Wales)

Places
Tywyn (Gwynedd, Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details