ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Evan, (Llanfrothen), papers

Reference code(s): GB 0210 IEUIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Evan Williams (Llanfrothen) Papers

Short Title: Williams, Evan, (Llanfrothen), papers

Creation date(s): 1865-1909

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Ieuan Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Groser a gwerthwr glo yn Llanfrothen, sir Feirionnydd, oedd Evan Williams, ac roedd yn gysylltiedig â rhedeg Ysgol Sul Rhyd. Roedd hefyd yn hanesydd lleol, yn ysgrifennu erthyglau ac anerchiadau ar hanes Anghydffurfiaeth yn yr ardal.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Evan Williams Llanfrothen, sir Feirionnydd, neu rai a ddaeth i'w feddiant, 1865-1909, gan gynnwys ystadegau Ysgol Sul y Rhyd,1896-1902; cofnodion cyhoeddi Suliau yn Rhyd, 1892-1907; nodiadau pregethau David Mathias Williams,1905-1908; cyfriflyfrau groser, 1884-1909; a llythyrau at Evan Williams, 1890-1905 = Papers of, or acquired by, Evan Williams of Llanfrothen, Merionethshire, 1865-1909, including statistics of Rhyd Sunday School, 1896-1902; records of Sunday publications at Rhyd, 1892-1907; sermon notes by David Mathias Williams, 1905-1908; grocers' account books, 1884-1909; and letters to Evan Williams, 1890-1905.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl math a dyddiad.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog, yn Gymraeg a Saesneg, yn dibynnu ar iaith yr eitem a ddisgrifir, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Aeth y papurau i feddiant ei fab, Ieuan Williams, ar ei farwolaeth.

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan ei fab, Ieuan Williams, Ty Newydd, Rhyd, Llanfrothen, yn 1958.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr, LlGC, Rhestr Papurau Evan Williams.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Coal trade | Wales | Llanfrothen
Grocers | Wales | Llanfrothen
Religious institutions | Wales | Gwynedd
Rhyd Sunday School (Llanfrothen, Wales) | Archives
Sunday schools | Wales | Gwynedd
Williams, Evan, | of Llanfrothen | Archives

Personal names
Williams , Evan , of Llanfrothen

Corporate names
Rhyd Sunday School (Llanfrothen, Wales)

Places
Llanfrothen (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details